Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1965, vol. 14, iss. C12. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 15 of 15

Article
Kudrna, Jaroslav. State and society in present-day West Germany historiography. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 5–14.

Article
Šebánek, Jindřich. Možnosti dalšího vývoje diplomatiky v rámci historické medievalistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 33–52.

Article
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 197–201.

Article
Konečný, Zdeněk, Mainuš, František. Les Français sur le territoire Tchécoslovaque pendant la deuxième guerre mondiale. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 163–181.

Article
Janák, Jan. Die deutsche Bevölkerung der "Iglauer Sprachinsel" zwischen München und dem 15. März 1939. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 123–162.

Article
Hradečný, Pavel. [Čulinović, Ferdo. Jugoslavia izmedju dva rata. 1; 2]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 186–191.

Article
Dušková, Sáša. Formulář Tobiáše z Bechyně ve světle listin pražských biskupů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 53–71.

Article
Macůrek, Josef. Dvojí návrhy 2. poloviny 15. století na organizaci Evropy: českého krále Jiřího z Poděbrad (1458-1471) a moldavského knížete Štěpána Velkého (1457-1504). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 93–101.

Article
Střítecký, Jaroslav. Ke Gervinovu pojetí národa a státu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 15–31.

Article
Kabrda, Josef. Nové příspěvky maďarské turkologie k dějinám turecké okupace v Uhrách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 182–186.

Article
Macůrek, Josef. Za Milošem Rejnušem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 195–196.

Article
Vašků, Vladimír. [Bautier, Robert-Henri. Leçon d'ouverture du cours de diplomatique à l'École des chartes]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 191–192.

Article
Kabrda, Josef. Contribution a l'étude de la rente féodale dans l'empire Ottoman. II : (redevances féodales perçues sur le menu bétail et les pâturages et sur les moulins). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 103–122.

Article
Jordán, František. [Dubský, Ivan. Pronikání marxismu do českých zemí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 192–195.

Article
Mezník, Jaroslav. K otázce struktury českých měst v době předhusitské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 73–91.