Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1955, vol. 4, iss. C2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 18 of 18

Article
Přílohy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. .

Article
Stiebitz, Ferdinand. Vědecky výzkumná činnost Filosofické fakulty v letech 1945-1955. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 5–8.

Article
Kudrna, Jaroslav. K otázce třídní diferenciace a přežitků společnosti prvobytně pospolné v Bavorsku v osmém století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 31–42.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Mišulin, Aleksandr Vasil'jevič. Spartakus]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 132–134.

Article
Kudělka, Zdeněk. Monumentalita v sochařství a malířství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 109–117.

Article
Richter, Václav. Zámecká kaple ve Smiřicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 93–108.

Article
Novák, Přemysl. Dějiny umění na brněnské filosofické fakultě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 124–127.

Article
Češka, Josef. [Van Ooteghem, Jules. Pompée le Grand, bâtisseur d'Empire]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 134.

Article
Šebánek, Jindřich. Český diplomatář. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 43–54.

Article
Konečný, Zdeněk, Novák, Přemysl. Účast dělnictva a sociální demokracie v boji o založení české university na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 72–84.

Article
Kalousek, František. Velkomoravské hradisko ve Znojmě-Hradišti na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 9–30.

Article
Češka, Josef. [Béranger, Jean. Recherches sur l'aspect idéologique du principat]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 134.

Article
Macůrek, Josef, Šebánek, Jindřich, Šindelář, Bedřich. Deset let práce na katedře historie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 118–124.

Article
Češka, Josef. [Burian, Jan. Evropské rudné doly za římského císařství, jejich správa a pracovníci v nich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 131–132.

Article
Pernička, Radko Martin. [Frel, Jiří. Počátky řeckého sochařství]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 128–129.

Article
Hošek, Radislav. K otázce t. zv. kapitalistického způsobu výroby ve starověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 85–92.

Article
Češka, Josef. [Oliva, Pavel. Raná řecká tyrannis : studie k otázce vzniku státu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 129–131.

Article
Jordán, František. Brněnský program rakouské sociální demokracie z roku 1882 a jeho význam v českém dělnickém hnutí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 55–71.