Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 15 of 15

Article
Kroupa, Jiří. Poznámky k nizozemské kresbě 16. století v Moravské galerii v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 13–25.

Article
Obrazová příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. .

Article
Kudělka, Zdeněk. Neznámá plzeňská práce Adolfa Loose. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 95–96.

Article
Seznam ilustrací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 113–114.

Article
Kudělka, Zdeněk. Z korespondence moravských historiků umění Vojtěchu Birnbaumovi II. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 98–107.

Article
Konečný, Lubomír. Jean Le Clerc, nikoliv Gerard van Honthorst. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 77–79.

Article
Kroupa, Jiří. [Československá akademie věd. Ústav teorie a dějin umění; Chadraba, Rudolf a kol. Kapitoly z českého dějepisu umění]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 109–112.

Article
Kudělka, Zdeněk, Borský, Pavel, Konečný, Lubomír Jan, Neubauerová, Dagmar, Samek, Bohumil. Výzkum románské architektury na Moravě V. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 63–74.

Article
Jirka, Antonín. Olomoucký misál CO 278 a moravská knižní malba na konci 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 7–12.

Article
Noll, Jindřich. Jan Křtitel Erna, stavitel brněnský. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 27–43.

Article
Kroupa, Jiří. Materiálie k dějinám baroku na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 89–94.

Article
Stehlík, Miloš. Fritschův epilog : (ještě k dubskému oltáři). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 80–89.

Article
Krčálová, Lenka. Neznámý návrh Arnošta Wiesnera z roku 1938. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 96–98.

Article
Sedlář, Jaroslav. Proměny znázornění prostoru v novověkém malířství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 45–61.

Article
Chamonikolasová, Kaliopi. Materiály k pozdně gotickému sochařství na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 74–77.