Advanced search

Searching in title Opera Slavica 1997, vol. 7, iss. 4. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 14 of 14

Article
Žaža, Stanislav, Zimek, Rudolf. K životnímu jubileu prof. Vladimíra Hraběte. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 4, pp. 47–48.

Article
Brandner, Aleš. [Vavrečka, M.; Rudincová, B. Česko-ruský slovník slovesných spojení v ekonomické sféře]. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 4, pp. 60–61.

Article
Pastyřík, Svatopluk. Sborník slavistických studií ze Skopje. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 4, pp. 69–70.

Article
Filippov, Vladimir. [Sborník cizí jazyky V]. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 4, pp. 65–66.

Article
Borisevič, V.. [Философия языка: в границах и вне границ]. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 4, pp. 49–53.

Article
Krejčí, Pavel. O konstituci spisovných slovanských jazyků. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 4, pp. 66–69.

Article
Trösterová, Zdeňka. K možnostem literárně-jazykové analýzy textu : (na úryvcích z pohádek K. Paustovského). Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 4, pp. 41–46.

Article
Dorovský, Ivan. [Makedonskiot jazik od 1945 do 1955 godina]. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 4, pp. 58–59.

Article
Kędelska, Elżbieta. [Bešta, T. Základy polské mluvnice]. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 4, pp. 54–58.

Article
Brandner, Aleš. [Сямешка, Л.І.; Шкраба, І.Р.; Бадзевіч, З.І. Курс беларускай мовы]. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 4, pp. 61–64.