Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 25

Kapitola
Všetička, František. Radúz a Mahulena Julia Zeyera. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 191–195.

Kapitola
Back matter. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. .

Kapitola
Žemberová, Viera. Das Fremde in der Autorintention der feministischen Prosa. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 197–204.

Kapitola
Pospíšil, Ivo, Zelenka, Miloš. Úvodem. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 3–4.

Kapitola
Blažencová, Ľubica. Cantus catholici - prvý tlačený katolícky spevník : (okolnosti jeho vzniku, obsahové bohatstvo a niektoré specifika piesní). In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 11–20.

Kapitola
Zelenková, Anna, Pokorný, Milan. Knižní slovacika v českých nakladatelstvích 1918-1925. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 123–134.

Kapitola
Vlašínová, Drahomíra. Slovenské inspirace Julia Zeyera. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 165–170.

Kapitola
Koprda, Pavol. Dunaj Claudia Magrisa ako príspevok k dějinám medziliterárnosti. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 69–79.

Kapitola
Kiseľová, Natália. Bieloruská exilová literatúra v česko-slovenských vzťahoch. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 63–68.

Kapitola
Lauková, Silvia. O márnosti v živote a v literatúre : (k otázkám marnosti v textoch starších období). In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 87–91.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. Slovenská, česká a polská literatura, globalistická regionalistika a euroregiony. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 135–145.

Kapitola
Dorovský, Ivan. Básnické dílo Srečka Kosovela a jeho recepce u nás a na Slovensku. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 21–26.

Kapitola
Kákošová, Zuzana. Humanisti 16. storočia ako širšie kulturně a literárně spoločenstvo. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 41–53.

Kapitola
Beke, Márton. Některé ohlasy českého strukturalismu v Maďarsku. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 5–10.

Kapitola
Štěpán, Ludvík. Některé souvislosti polské, slovenské a české romantické literatury. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 147–163.

Kapitola
Vojtech, Miloslav. Slovenská literatura národného obrodenia a európsky literárny kontext. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 171–189.

Kapitola
Obsah. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 217–218.

Kapitola
Žilka, Tibor. Literárny text a jeho filmová podoba : (Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí). In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 205–215.

Kapitola
Front matter. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. .

Kapitola
Pavera, Libor. Postmoderní podoba jurodivosti. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 117–122.

Kapitola
Mikula, Valér. Český poetizmus a slovenská poézia. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 93–106.

Kapitola
Káša, Peter. K obrazu podkarpatských etník v diele I. Olbrachta. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 55–62.

Kapitola
Mikulášek, Alexej. Komplementarita jako kritická výzva : (několik nesoustavných poznámek k česko-slovenskému literárnímu kontextu). In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 107–115.

Kapitola
Hlôšková, Hana. Pósobenie Franka Wollmana na Slovensku v kontexte dejín folkloristiky. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 27–40.