Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1963, roč. 12, č. D10. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 35

Článek
Poláková, Jana. Některé ohlasy bogomilství ve staré ruské literatuře a ústní slovesnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 81–98.

Článek
Válek, Vlastimil. Veřejné přednášky o literatuře, divadle a filmu v roce 1962. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 177–180.

Článek
Krhoun, Mečislav. [Мольнар, Михайло. Тарас Шевченко у чехів та словаків]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 173–174.

Článek
Sus, Oleg. Metodologické problémy psychologie umělecké a literární tvorby : (psychologická textologie a "psychopoetika"). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 15–34.

Článek
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v roce 1962. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 177.

Článek
Mandát, Jaroslav. Nové sovětské práce o lidové pohádce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 127–133.

Článek
Závodský, Artur. Nad dvěma knihami vzpomínek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 153–154.

Článek
Koutná, Marie. Úloha parodie ve vývoji satirické literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 35–41.

Článek
Novák, Otakar. Entre le classicisme et le romantisme. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 150–152.

Článek
Závodský, Artur. Satira jako zbraň literární kritiky : (na okraj literárních satir F.L. Čelakovského z dvacátých let 19. století). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 43–54.

Článek
Studijní cesta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 177.

Článek
Krystýnek, Jiří. Polské vlivy v české historické próze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 55–79.

Článek
Vlašínová, Vlasta. [Добровольский, Лев Михайлович. Библиография литературы о М.Е. Салтыкове-Щедрине: 1848-1917]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 172–173.

Článek
Palas, Karel. [Angyal, Andreas. Die slawische Barockwelt]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 159–160.

Článek
Krhoun, Mečislav. [Василенок, Сергей Иванович. Фольклор и литература Белорусии эпохи феодализма]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 170–172.

Článek
Družba českých a německých studentů-rusistů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 177.

Článek
Burian, Jaroslav. Ke stylistickým a kompozičním zvláštnostem "Okurovského cyklu" M. Gorkého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 111–119.

Článek
Tenčík, František. K česko-polským vztahům v oblasti literatury pro mládež na počátku 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 107–110.

Článek
Závodský, Artur. [Dživelegov, Aleksej Karpovič. Talianska ľudová komédia : commedia dell'arte]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 162–163.

Článek
Závodský, Artur. [Pračka, Břetislav; Králík, Oldřich; Dvořák, Jaromír. Bezručův proces]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 169–170.

Článek
Pešta, Pavel. Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 174–175.

Článek
Dorovský, Ivan. Makedonska književnost. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 163–165.

Článek
Hrabák, Josef. O vzájemném vztahu literární kritiky a literární historie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 5–13.

Článek
Weimann, Mojmír, Závodský, Artur. [Obst, Milan; Scherl, Adolf. K dějinám české divadelní avantgardy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 155–159.

Článek
Dva divadelní večery. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 176–177.