Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1993, roč. 42, č. D40. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17

Článek
Mikulášek, Miroslav. Myšlenkové a tvaroslovné enigma románu M. Bulgakova Mistr a Markétka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 69–81.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. Чeлoвeк в oбeздyшeннoм миpe : кoнцeпция чeлoвeкa в пpoзe "Hoвoй вoлны". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 103–112.

Článek
Dorovský, Ivan. Evropský literární proces a dvojdomost tvůrců. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 121–128.

Článek
Pražák, Richard. První český knižní překlad Petöfiho básní z roku 1871 a Jan Neruda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 45–52.

Článek
Kopecký, Milan. Bridelovy Jesličky : památce Antonína Škarky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 15–24.

Článek
Válek, Vlastimil. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1986-1993. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 161–163.

Článek
Pospíšil, Ivo. Prokleté otázky Dostojevského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 157–159.

Článek
Dorovský, Ivan. Sima Milutinovič Sarajlija u Čechů a Slováků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 33–44.

Článek
Pospíšil, Ivo. Alois Augustin Vrzal : koncepce a dokumenty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 53–62.

Článek
Poláček, Jiří. Pravda a báseň : přijetí Obrazů z dějin národa českého dobovou kritikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 83–92.

Článek
Pavelka, Jiří. K otázce klasifikace a funkcí výrazových prostředků textu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 93–101.

Článek
Bočková, Hana. Komenského Haggaeus redivivus jako pokus o nalezení cesty z labyrintu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 7–13.

Článek
Horáková, Michaela. K symbolice v barokní homiletice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 25–32.

Článek
Dorovský, Ivan. O meziliterárních společenstvích a světové literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 153–157.

Článek
Králík, Oldřich. Jaro 1858. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 129–152.

Článek
Kožmín, Zdeněk. Proměny české prózy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 113–119.

Článek
Kšicová, Danuše. Symbolika barvy a prostoru v dramatické poémě A. Bloka Píseň osudu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 63–68.