Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1968, roč. 17, č. D15. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 30

Článek
Krhoun, Mečislav. Древнерусская литература и ее связи с новым временем. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 209–211.

Článek
Burian, Jaroslav. Vědecká konference Padesát let sovětské literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 221–222.

Článek
Závodský, Artur. K historii Socialistické scény. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 115–122.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Жaнpoвыe иcтoки и cвязи Миcтepии-Буфф B. Maякoвcкoгo c eвpoпeйcкoй дpaмaтypгиeй. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 91–114.

Článek
Válek, Vlastimil. [Jirásek, Alois. Dopisy 1871-1927]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 212–214.

Článek
Krystýnek, Jiří. Osmdesát let Franka Wollmanna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 219–221.

Článek
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v roce 1967. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 223–224.

Článek
Závodský, Artur. [Vančurová, Ludmila. Dvacet šest krásných let]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 214.

Článek
Krystýnek, Jiří. K problematice historické prózy v slovanských literaturách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 7–18.

Článek
Kudělka, Viktor. Kollárův podíl na formováni ilyrské poezie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 31–44.

Článek
Jirásek, Josef. Maxim Gorkij a Jekatěrina Pavlovna Peškova Josefu Jiráskovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 199–202.

Článek
Pelikán, Jarmil. Z problematyki tłumaczeń literatury polskiej na język czeski : balladyna i Lilla Weneda w przekładach O. Mokrego i F. Halasa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 137–164.

Článek
Mandát, Jaroslav. Пиcьмa Б.К. Зaйцeвa в Чexию. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 203–206.

Článek
Dorovský, Ivan. O peвoлюциoнныx идeяx в твopчecтвe Paйкo Жинзифoвa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 45–52.

Článek
Kšicová, Danuše. Puškinské studie Františka Táborského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 63–80.

Článek
Dorovský, Ivan. Večer k osmdesátinám F. Wollmanna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 223.

Článek
Kopecký, Milan. Dvě kapitolky o českém a polském řečnictví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 19–30.

Článek
Rajnošek, Leo. [Płażewski, Jerzy. Filmová řeč]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 216–218.

Článek
Krhoun, Mečislav. [Перкин, Наум Соломонович. В семье братских литератур]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 215–216.

Článek
Dorovský, Ivan. K dílu Giorgia Nurigianiho. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 222.

Článek
Jeřábek, Dušan. Církevně reformní snahy v osvícenských Čechách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 123–136.

Článek
Dorovský, Ivan. O některých vývojových tendencích v poválečné makedonské próze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 193–198.

Článek
Beneš, Bohuslav. Funkce českých kramářských pisní se zřetelem k jejich slovanským paralelám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 165–185.

Článek
Burian, Jaroslav. Paзвитиe pyccкoгo poмaнa XX в.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 81–90.

Článek
Kopecký, Milan. Norimberský rukopis Labyrintu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 188–192.