Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Slavica litteraria 2011, roč. 14, č. 2. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 35

Článek
Čulenová, Eva. Slovensko-talianské vzťahy - od medziliterárnosti k prekladu. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 179–181.

Článek
Žemberová, Viera. Slovník ukrajinských spisovateľov Slovenska. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 162–163.

Článek
Kola, Adam F.. Paradygmat kulturowy w badaniach porównawczych : poza cultural studies. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 3–23.

Článek
Žemberová, Viera. Rozlúčenie s Edmundom Hlebom. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 139–141.

Článek
Pospíšil, Ivo. Stred Márie Bátorové a realistická a románová tradice. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 59–73.

Článek
Pospíšil, Ivo. Dvě návazné sofistikované příručky o redakční práci. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 186–187.

Článek
Korda-Petrović, Aleksandra. Příklad funkcionalistického překládání. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 77–81.

Článek
Pospíšil, Ivo. Porada slavistů v Brně a projekt nové organizace. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 191–192.

Článek
Pospíšil, Ivo. Nové literární žánry - nová genologie?. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 178–179.

Článek
Kozár, Aleš. Tabu v povídkách Lojze Kovačiče. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 39–44.

Článek
Žemberová, Viera. Za Štefanom Drugom. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 145–147.

Článek
Pospíšil, Ivo. Dva pohledy na ruskou literaturu. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 155–156.

Článek
Pospíšil, Ivo. Podnětná slavistická práce o cestopisech Karla Čapka. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 173–176.

Článek
Pospíšil, Ivo. III. kongres českých slavistů Olomouc 2011 ve znamení hledání nových témat a přístupů. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 189–190.

Článek
Pospíšil, Ivo. Nezbytí plurality tradic : (o příčinách návratu k osobnostem). Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 109–123.

Článek
Tumanova, Evgenia. Futuristická tvorba Romana Jakobsona. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 93–107.

Článek
Pospíšil, Ivo. Nové směry ve srovnávacím výzkumu literatury : slovenská literatura, její specifika a kontext. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 190–191.

Článek
Pospíšil, Ivo. Slovníková biobibliografická příručka s literárněhistorickou a teoretickou ambici. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 168–169.

Článek
Kola, Adam F.. Odkrywanie korzeni literaturoznawstwa. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 163–168.

Článek
Martinek, Libor. Příspěvek k problematice fikčních a možných světů. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 176–177.

Článek
Milon, Josef. Okrajovost ruského antiutopického románu : monopol Jevgenije Zamjatina?. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 25–37.

Článek
Pospíšil, Ivo. Zamyšlení nad evropským kulturním dialogem Bojana Ničeva. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 153–155.

Článek
Pelikán, Jan. Čkrebićovy portréty srbských politiků federativní Jugoslávie. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 183–186.

Článek
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Uwagi na marginesie pracy Zofii Tarajło-Lipowskiej Historia literatury czeskiej. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 149–153.