Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 32

Kapitola
Hejl, František. [Profesoru J. Macůrkovi]. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 7–12.

Kapitola
Labuda, Gerard. Die Prussen in den tschechischen und slowakischen Ländern des frühen Mittelalters. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 19–24.

Kapitola
Sziklay, László. Problémy provincionalismu a urbanizace na území Uher počátkem 19. století ve světle dvou básnických epištol. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 185–195.

Kapitola
Haraksim, Ľudovít. Údaje o Čechoch a Slovákoch v spisovom materiáli Cyrilometodejskej spoločnosti (1847). In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 221–232.

Kapitola
Konečný, Zdeněk, Mainuš, František. Osvobození Československa a rumunská armáda. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 329–337.

Kapitola
Dan, Mihail. Negustori clujeni pe piaţa Cracoviei la sfîrşitul sec. al XVI-lea. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 105–119.

Kapitola
Perényi, József. Wirtschaftlische und soziale Umgestaltung in Ungarn unter der Türkenherrschaft im XVI. und XVII. Jahrhundert. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 85–103.

Kapitola
Urban, Wacław. Propaganda braci polskich na slowacji w pierwszej ćwierci XVII stulecia. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 129–143.

Kapitola
Fried, István. Ku charakteristike rakúsko-východoeurópskych kultúrnych vzťahov (1815-1848). In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 197–203.

Kapitola
Gumeckaja, Ljudmila L.. К ворпосу о языке молдавских грамот XIV-XV вв.. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 25–35.

Kapitola
Back matter. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. .

Kapitola
Székely, György. Gesselsschaftlicher Vorgang osteuropäischer Art zwischen mitte des XV. Jh. und 1514 : Verlust des Übersiedlungsrechtes der Leibeigenschaft in Ungarn. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 53–67.

Kapitola
Śliziński, Jerzy. Recepcja Jana Amosa Komeńskiego w Polsce po drugiej wojnie światowej. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 347–351.

Kapitola
Hejl, František. Bibliografie prací prof. dr. Josefa Macůrka za léta 1960-1970. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 13–17.

Kapitola
Žáček, Václav. Česká účast při výstavbě Srbska jako moderního státu v 40. letech XIX. století. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 205–219.

Kapitola
Obsah. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 379.

Kapitola
Danilák, Michal. Ivan Rakovský a haličskí ukrajinci. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 233–244.

Kapitola
Hejl, František. Index personarum. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 359–377.

Kapitola
Nečas, Ctibor. Kapitálová expanze Ústřední banky českých spořitelen v předvečer první světové války. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 303–318.

Kapitola
Kolejka, Josef. Rakousko-uherští socialisté o Balkánu. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 293–301.

Kapitola
Front matter. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. .

Kapitola
Batowski, Henryk. Diplomatic relations of the Slavic states on the eve of 1945. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 339–346.

Kapitola
Mikulka, Jaromír. K ideologickým zápasům jednoty bratrské v Polsku. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 121–128.

Kapitola
Pražák, Richard. Neologická hnutí a předpoklady tzv. národního obrození u Čechů, Slováků a Maďarů z hlediska vývoje jejich vzájemných vztahů. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 169–183.

Kapitola
Horváth, Pavel. Česká pobelohorská emigrácia v Trenčíne. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 145–159.