Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1987, roč. 36, č. E32. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 30

Článek
Vignatiová, Jana. Zur Frage der Gefolgsschaftspuren in den Großmährischen Siedlungen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 101–108.

Článek
Bartoňková, Dagmar. [Cupaiuolo, Giovanni. Bibliografia Terenziana (1470-1983)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 178–179.

Článek
Kazdová, Eliška. Starolengyelská ornamentace v oblasti středního Podunají. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 19–35.

Článek
Podborský, Vladimír. [Kalicz, Nándor. Kökori falu Aszódon]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 163–164.

Článek
Podborský, Vladimír. [Budinský-Krička, Vojtěch; Veliačik, Ladislav. Krásna Ves: Gräberfeld der Lausitzer Kultur]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 167–168.

Článek
Marečková-Štolcová, Elena. Mezinárodní setkání latinistů v Bologni. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 180–181.

Článek
Kazdová, Eliška. [Fedorov-Davydov, German Aleksejevič. Statističeskije metody v archeologii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 173–174.

Článek
Kazdová, Eliška. [Archeologičeskije otkrytija na novostrojkach: drevnosti severnogo Kavkaza: materialy rabot Severokavkazskoj ekspedicii [i.e. èkspedicii]. Odpovědný redaktor I.S. Kameneckij]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 172–173.

Článek
Pardyová, Marie. [Kaiser-Minn, Helga. Die Erschäffung des Menschen auf den spätantiken Monumenten des 3. und 4. Jahrhunderts: Jahrbuch für Antike und Christentum]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 175–178.

Článek
Češka, Josef. Robert I. Irelands textkritische Akribie und seine anachronistische Verdammung des Gelenius. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 135–140.

Článek
Janák, Vratislav. [Pogoževa, Ajna Petrovna. Antropomorfnaja plastika Tripol'ja]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 155–158.

Článek
Podborský, Vladimír. Diplomové práce obhájené na Katedře archeologie a muzeologie FF UJEP v Brně v letech 1976-1985. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 149–151.

Článek
Kovárník, Jaromír. Metodologické zvláštnosti experimentu v archeologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 109–119.

Článek
Podborský, Vladimír. Doktoráty z oboru archeologie (PhDr.) dosažené v letech 1976-1985 na Filozofické fakultě UJEP v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 151–153.

Článek
Dostál, Bořivoj. Obytné zemnice z řemeslnického areálu Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 63–100.

Článek
Podborský, Vladimír. [Schlette, Friedrich. Die Kunst der Hallstattzeit]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 169–171.

Článek
Bartoňková, Dagmar. [Cytowska, Maria; Szelest, Hanna. Literatura grecka i rzymska w zarysie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 174–175.

Článek
Nechutová, Jana. [Syndikus, Hans Peter. Catull: eine Interpretation. Erster Teil, Die kleinen Gedichte (1-60)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 179–180.

Článek
Kazdová, Eliška. [Problemy rekonstrukcij v archeologii. Odpovědný redaktor Jurij Pavlovič Choljuškin a Ruslan Sergejevič Vasil'jevskij]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 171–172.

Článek
Oliva, Martin. Drobné lokality micoquienu v okolí Brna : příspěvek ke geografii středopaleolitického osídlení na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 7–18.

Článek
Koštuřík, Pavel. Nové neolitické sídliště v Zastávce u Brna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 37–48.

Článek
Podborský, Vladimír. [A Béri Balogh Ádám Múzeum évokönyve: Jahrbuch des Béri-Balogh-Adám-Museums) XIII, Internationale prahistorische Konferenz: Die Sozialarchäologie des 4. Jahrtausends - die Lengyel-Kultur und die umliegenden Kulturen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 158–160.

Článek
Podborský, Vladimír. [Todorova, Chenrieta. Kamenno-mednata epocha v Bălgarija: peto chiljadoletie predi novata era]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 164–167.

Článek
Bartoňková, Dagmar. [Antologia anegdoty antycznej. Przel. Jerzy Łanowski]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 175.

Článek
[Obrazové přílohy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 0–IV.