Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1961, roč. 10. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 34

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná, 1961, vol. 10, issue D8.

Článek
Kopecký, Milan. K dosavadnímu bádání o Veleslavínovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 89–96.

Článek
Obsah - Inhalt - Содержание. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 207–209.

Článek
Stupka, Vladimír. Ke studiu zdrojů Verhaerenovy básnické krize. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 117–128.

Článek
Novák, Otakar. [Kundera, Milan. Umění románu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 179–181.

Článek
Zatočil, Leopold. Drei Prager Bruchstücke einer Pergamenthandschrift des Mittelniederländischen Versromans Parthonopeus van Bloys. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 97–116.

Článek
Koutná, Marie. [Radovskij, Moisej Izrailevič. Antioch Kantemir i Peterburskaja [i.e. Peterburgskaja] Akademija nauk]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 183–186.

Článek
Krystýnek, Jiří. [Helsztyński, Stanisław. Przybyszewski]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 189–191.

Článek
Suchomel, Milan. [Jungmann, Milan. Karel Nový]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 194–195.

Článek
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v r. 1960. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 200–201.

Článek
Válek, Vlastimil. Přednášky o literatuře v r. 1960. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 202–204.

Článek
Závodský, Artur. [Dostálová, Leopolda. Herečka vzpomíná]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 188–189.

Článek
Válek, Vlastimil. Seznam diplomových prací s tematikou literárněvědnou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 205–206.

Článek
Rosendorfský, Jaroslav. [Spagnoletti, Giacinto. Poesia italiana contemporanea (1909-1959)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 191–194.

Článek
Válek, Vlastimil. Seznam kandidátských disertačních prací s tematikou literárněvědnou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 204–205.

Článek
Beneš, Pavel. Významná rumunská publikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 199–200.

Článek
Závodský, Artur. Napsat knihu vzpomínek není snadné. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 181–182.

Článek
Válek, Vlastimil. Dopisy Václava Klimenta Klicpery, v nichž se odráží přeměna akademického gymnasia z německého ústavu v ústav český. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 171–178.

Článek
Koutná, Marie. Rodinné prostředí Antiocha Kantemira. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 129–135.

Článek
Hrabák, Josef. Hosté na katedře bohemistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 201.

Článek
Back matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. .

Článek
Jeřábek, Dušan, Palas, Karel. Poznámky k novým dějinám české obrozenské literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 139–145.

Článek
Závodský, Artur. Odpověd na článek O. Rafaje "Kritika obhajoby". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 137–138.

Článek
Novák, Otakar. Études de littérature française et italienne soviétiques. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 157–170.

Článek
Kopecký, Milan. Práce o knížkách lidového čtení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 186–188.