Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1972, roč. 21, č. A20. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 44

Článek
Stavinohová, Zdeňka. Apprentissage du français langue étrangère. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 251–253.

Článek
Večerka, Radoslav. K praslovanským palatalizacím. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 53–61.

Článek
Pačesová, Jaroslava. A new study on the ontogenesis of grammar. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 215–225.

Článek
Ducháček, Otto. [Haudricourt, André; Juilland, Alphonse. Essai pour une histoire structurale du phonétisme français]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 230–231.

Článek
Rusínová, Zdenka. [Šmilauer, Vladimír. Novočeské tvoření slov]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 234–236.

Článek
Šlosar, Dušan. [Horák, Ladislav; Šrámek, Rudolf. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. I, A-L]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 227.

Článek
Lamprecht, Arnošt. 20 let Sborníku prací Filosofické fakulty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 5–7.

Článek
Erhart, Adolf. Der verbale modus im Indoeropäischen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 21–38.

Článek
Beneš, Pavel. Pražská Cimelie č. 1 očima romanisty : (Fragmentum Pragense Euangelii S. Marci). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 201–208.

Článek
Ducháček, Otto. [Études de linguistique appliquée. Red. A.J. Greimas, R. Moreau, Ch. Muller, B. Pottier, P.J. Wexler, J.M. Zemb]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 231–232.

Článek
Brandner, Aleš. [Weihen, E. Der negative Vergleich in der russischen Volkspoesie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 241–244.

Článek
Mrázek, Roman. Славянский ситаксический тип "мне нечего читать". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 97–105.

Článek
Bartáková, Jarmila. K slovanským činiteľským menám na -tec. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 79–96.

Článek
Hošková, Magda. Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 265–274.

Článek
Fialová, Marie. [Martin, Robert. Temps et aspect: essai sur l'emploi des temps narratifs en moyen français]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 253–256.

Článek
Michálková, Věra. Možnosti syntakticko-geografického členění západoslovanských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 123–132.

Článek
Masařík, Zdeněk. [Das Stadtrechtsbuch von Sillein: Einleitung. Edition und Glosar von Ispo Tapani Piirainen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 263–264.

Článek
Šlosar, Dušan. [Йирачек, Йиржи. Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 259–261.

Článek
Bartoš, Lubomír. [Шигаревская, Н.А. Очерки по синтаксису современной французской разговорной речи]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 250–251.

Článek
Čejka, Mirek. Lexicostatistic dating and slavonic languages : some tentative results. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 39–52.

Článek
Ducháček, Otto. [Geckeler, H. Zur Wortfelddiskussion: Untersuchungen zur Gliederung des Wortfeldes "alt - jung - neu" im heutigen Französisch]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 241.

Článek
Lamprecht, Arnošt. K zakončení nom. sg. o-kmenů v praslovanštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 63–66.