Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 28

Článek
Ibler, Reinhard. Arne Novák a český liternárněvědný strukturalismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 143–147.

Článek
Svoboda, Jiří. Novákovo pojetí tvůrčí osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 167–173.

Článek
Jelínek, Milan. Styl literárněvědných textů Arna Nováka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 155–165.

Článek
Řepa, Milan. Politické názory Arna Nováka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 185–188.

Článek
Galmiche Xavier. "Třicetiletá kampaň zahraniční ve službách české literatury" : Hanuš Jelínek očima A. Nováka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 65–71.

Článek
Nechutová, Jana. Antika a klasičtí filologové v kritickém díle Arna Nováka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 91–95.

Článek
Hora, Petr. Jaroslav Durych v kritikách Arna Nováka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 79–83.

Článek
Vrajová, Jana. Hálek - Machar - Novák. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 51–54.

Článek
Doupalová, Eva. Arne Novák a literatura pro děti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 85–89.

Článek
Jeřábek, Dušan. Arne Novák a Zdeněk Nejedlý, jejich pojetí tradice a tradicionalismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 35–41.

Článek
Viewegh, Josef. Arne Novák jako psycholog. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 175–178.

Článek
Redakční poznámka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 193.

Článek
Matějka, Ladislav. Arne Novák a turbulentní Roman Jakobson. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 149–154.

Článek
Petrů, Eduard. Arne Novák a český i latinský humanismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 5–8.

Článek
Horáková, Michaela. Literární baroko v pojetí Arna Nováka : vývoj bádání a jeho další perspektivy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 15–25.

Článek
Fryčer, Jaroslav. Komparatistický aspekt Novákových Dějin české literatury : (příklad literatury francouzské). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 97–101.

Článek
Pospíšil, Ivo. Arne Novák jako rusista : (poznámky k textům Arna Nováka o ruské literatuře). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 123–128.

Článek
Michl, Josef B.. Arne Novák a Nobelova cena. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 179–183.

Článek
Smolka, Zdeněk. Novákovo pojetí básníka Otakara Theera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 59–63.

Článek
Vlašínová, Drahomíra. Arne Novák o Juliu Zeyerovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 55–58.

Článek
Poláček, Jiří. Dvojí pohled na Vladislava Vančuru : Arne Novák a F.X. Šalda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 73–78.

Článek
Kyloušek, Petr. Arne Novák - glosátor francouzské literatury (1900-1914). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 103–115.

Článek
Pavera, Libor. Arne Novák a počátky české barokistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 27–34.

Článek
Dobiáš, Dalibor. K Novákově Čechische Literatur der Gegenwart. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 43–50.

Článek
Bílek, Karol. Pozůstalost Arne Nováka v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 189–191.