Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1968, roč. 17, č. F12. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17

Článek
Kutal, Albert. Eugen Dostál : k dvacátému pátému výročí jeho smrti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 7–12.

Článek
Friedl, Antonín. Nástěnné malby kapitulní síně slovanského kláštera na Sázavě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 21–37.

Článek
Hošková, Magda. Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 141–144.

Článek
Richter, Václav. Excerpta z dietrichsteinského archivu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 105–117.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Na okraj Tikalova raného díla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 93–104.

Článek
Richter, Václav. [Güntherová, Alžbeta, ed. Súpis pamiatok na Slovensku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 127–130.

Článek
Seznam vyobrazení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 145–146.

Článek
Drobná, Zoroslava. Quelques remarques sur l'Antiphonaire de Sedlec de 1414. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 39–48.

Článek
Hálová-Jahodová, Cecilie. Sochařská rodina Schweiglů v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 59–78.

Článek
Bakoš, Ján. Poznámky o románskej nástennej maľbe na Slovensku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 13–20.

Článek
Obrazová příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. .

Článek
Stehlík, Miloš. D. Martinelli, Giov. Giuliani a A. Lanzani v kounicovské korespondenci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 119–126.

Článek
Sedlák, Jan, Jirka, Antonín. Soupis prací univ. prof. PhDr. Eugena Dostála. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 137–139.

Článek
Krsek, Ivo. [Preiss, Pavel. Rakouské umění 18. století ve sbírkách Národní galerie v Praze : (výstava Národní galerie v Praze a Střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 130–132.

Článek
Krsek, Ivo. Die Malerische Dekoration der Piaristenkirche in Nikolsburg : F.A. Maulbertsch und F.I. Leicher. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 79–92.

Článek
Sedlář, Jaroslav. [Curtius, Ludwig; Rüdiger, Horst; Biedrzynski, Richard. Johann Joachim Winckelmann : 1768/1968]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 132–135.

Článek
Richter, Václav. Neue Zuschreibungen in der Barockarchitektur Mährens. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 49–58.