Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1987, roč. 36, č. G31. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 15 z celkového počtu 15

Článek
Verbík, Antonín. [Vaculík, Jaroslav. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v letech 1945-1948]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 144–145.

Článek
Špičák, Milan. Vedoucí úloha okresní organizace strany v boji za kolektivizaci vesnice v okrese Hodonín (1949-1953). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 63–77.

Článek
Líčeník, Lubomír, Jašek, Antonín. Bedřich Engels a současná přírodověda : k 165. výročí narození B. Engelse. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 7–20.

Článek
Nevrtal, Jindřich. Rentabilita přidružené výrobní činnosti v jednotných zemědělských družstvech na okresu Blansko. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 31–44.

Článek
Sobota, Rajmund. Aktuální publikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 146–147.

Článek
Galvasová, Milena. Současné formy rozvoje socialistické demokracie v ČSSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 119–125.

Článek
Lasovský, Dalibor. Předpoklady a hlavní tendence vývoje tzv. lidového peněžnictví v Československu ve dvacátých letech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 105–117.

Článek
Sigmundová, Stanislava. Úloha politického vědomí v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 137–141.

Článek
Chládek, Vlastimil. Ekonomická stránka společenského bytí : formativní činitel společenského vědomí v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 45–61.

Článek
Hrdličková, Věra. K počátkům rozvoje a upevňování JZD na okrese Vyškov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 79–89.

Článek
Červek, Zdeněk. Řešení otázek vytváření beztřídní společnosti v teorii a praxi v etapě upevňování rozvinutého socialismu v SSSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 21–30.

Článek
Neveselý, Karel. Dynamika změn třídní a sociální struktury ČSSR v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 127–136.

Článek
Bosáková, Věra. [Будкін, В.С. Надія людства, оплот миру і прогресу]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 145–146.

Článek
Fuchs, Kamil. Ekonomické aspekty branné politiky a vojenské moci státu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 143–144.

Článek
Zeman, Aleš. K buržoaznímu a marxistickému pojetí politického stranictví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 91–103.