Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Opera Slavica 2000, roč. 10, č. 4. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 16 z celkového počtu 16

Článek
Newerkla, Stefan Michael. Language affinity in central Europe - some thoughts on the interrelations of German, Czech, Slovak and Magyar. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 1–16.

Článek
Vychodilová, Zdeňka. Odešel prof. PhDr. Rudolf Zimek, DrSc.. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 51–52.

Článek
Flídrová, Helena. Dvakrát z olomoucké rusistiky. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 50–51.

Článek
Krčmová, Marie. [Balowski, Mieczysław. Slowiańskie paralele : Jiří Orten a Krzysztof Kamil Baczyński]. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 55–57.

Článek
Dohnal, Josef, Gazda, Jiří. [Rossica olomucensia XXXVII (za rok 1998) : Ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého]. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 65–67.

Článek
Hrdlička, Milan. K počátkům ruské vědecké terminologie. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 38–44.

Článek
Brandner, Aleš. Актуальные проблемы обучения русскому языку - IV. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 46–47.

Článek
Janovìč, Alena Ìvanaŭna. Сучасная беларуская мова і яе гістарычныя вытокі. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 17–28.

Článek
Dorovský, Ivan. [Stamatoski, Trajko. Kontinuitetot na makedonskiot literaturen jazik]. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 53–54.

Článek
Brandner, Aleš. [Анямене [i.e. Аняменне] : З хронікі знішчення беларускай мовы]. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 62–63.

Článek
Mikluš, Michal. [Heiser, F. Nominácia v odbornej lexike]. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 57–59.

Článek
Kesner, Jindřich. Z katovické konference o východoslovanských jazycích. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 48–49.

Článek
Brandner, Aleš. [Славянская филология VIII]. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 59–61.

Článek
Pospíšil, Ivo. Křižovatky kultury : Střední Evropa z pohledu lingvistiky a literární vědy. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 45.