Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická 2002, roč. 50, č. P6. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13

Článek
Svoboda, Mojmír, Stránská, Zdenka. Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 5–13.

Článek
Svoboda, Mojmír, Klimusová, Helena. Monitoring psychodiagnostiky, aktuálně používané v českých zemích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 29–36.

Článek
Blížkovská, Jaroslava. Paralely a kontrasty v pohledech na základní kategorie lidské existence : imaginární trialog J.P. Sartra, C.G. Junga a V.E. Frankla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 103–112.

Článek
Stránský, Zdeněk. Člověk v podmínkách náročné vojenské činnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 89–101.

Článek
Švancara, Josef. [Wade, N.J.; Brožek, J.; Hoskovec J. Purkynje's vision: the dawning of neuroscience]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 119–120.

Článek
Petříková, Jana. Psychologie a její uplatnění v personálním managementu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 37–46.

Článek
Vašina, Lubomír. Somatic psychotherapy-sanotherapy and crisis intervention (casuistry). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 55–64.

Článek
Brzezińska, Anna, Hornowska, Elžbieta. Aggression and violence in the opinion of polish children and youth. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 15–28.

Článek
Komárková, Eva. Možnosti intenzivnějšího využívání informací u testů schopností. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 113–118.

Článek
Švancara, Josef. [Kuhl, J. Motivation und Persönlichkeit ; Kuhl, J. A functional-design approach to motivation and self-regulation]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 120–122.

Článek
Vašina, Lubomír, Vychodilová, Zuzana. Tělesné sebepojetí a somatická psychoterapie-sanoterapie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 65–88.

Článek
Wojciechowska, Julia, Mickiewicz, Adam. [Ziółkowska, Beata. Ekspresja syndromu gotowości anorektycznej u dziewczat w stadium adolescencji]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 122–125.

Článek
Portešová, Šárka. Identifikace a predikace úspěšnosti u nadaných a talentovaných jedinců. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 47–53.