Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1974-1975, roč. 23-24. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 54

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná, 1974-1975, vol. 23-24, issue A22-23.

Článek
Masařík, Zdeněk. Zur mittelalterlichen deutschen Kanzleisprache Nordwestmährens. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 185–197.

Článek
Brandner, Aleš. [Ройзензон, Леонид Иванович. Лекции по общей и русской фразеологии: учебное пособие]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 287–290.

Článek
Fialová, Marie. [Séguy, Jean; Ravier, Xavier; Allières, Jacques. Atlas linguistique de la Gascogne. Vol. 5, La verbe]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 285–287.

Článek
Minářová, Eva. Příspěvek k poznání městské mluvy v Blansku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 235–238.

Článek
Čejka, Mirek. [Slovar slovenskega knjižnega jezika. I. knjiga, A - H]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 253–254.

Článek
Hronová, Vlasta. [Leonťjev, A.A. Sprache - Sprechen - Sprechtätigkeit]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 285.

Článek
Ducháček, Otto, Hronová, Vlasta. [Buyssens, Eric. Les catégories grammaticales du français]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 284.

Článek
Pala, Karel, Podlezlová, Bohumila. On semantic in Latin intransitive verbs. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 199–210.

Článek
Masařík, Zdeněk. Prof. dr. Leopold Zatočil, DrSc., sedmdesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 5–6.

Článek
Pačesová, Jaroslava. Some notes on Italian phonology. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 9–18.

Článek
Vácha, Michal. Дистрибуция дательного притяжательного, конструкции "y + родительный" и родительного притяжательного в русском языке. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 125–135.

Článek
Zatočil, Leopold. Textkritische Bemerkungen zum Ackermann aus Böhmen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 159–171.

Článek
Stavinohová, Zdeňka. [Girard, Denis. Linguistique appliquée et didactique des langues]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 261–263.

Článek
Spitzová, Eva. [Alarcos Llorach, Emilio. Estudios de gramática funcional del español]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 270–272.

Článek
Erhart, Adolf. [Mažiulis, Vitantas Pjetro. Balţu ir kitų indoeuropiečių kalbų santykiai: (deklinacija)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 251–253.

Článek
Soupis prací prof. L. Zatočila. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 7–8.

Článek
Šaur, Vladimír. О взаимосвязи восточноболгарских рефлексов ѣ с протоболгарским суперстратом. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 147–158.

Článek
Žaža, Stanislav. [Alston, William P. Philosophy of language ; Cornman, James W. Metaphysics, reference and language]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 255–258.

Článek
Vrbková, Vlasta. [Lavis, Georges. L'expression de l'affectivité dans la poésie lyrique française, du Moyen Âge (XIIe-XIIIe s.): etude sémantique et sylistique du réseau lexical joie-dolor]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 263–265.

Článek
Uhrová, Eva. Eine Prager deutsche Handschrift der Reisebeschreibung Mandevilles. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 173–183.

Článek
Erhart, Adolf. [Hartmann, R.R.K.; Stork, F.C. Dictionary of language and linguistics]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 254–255.

Článek
Lamprecht, Arnošt, Čejka, Mirek. Zamyšlení nad příbuzností jazykových rodin a nad slovníkem nostratických jazyků od Illice-Svityče. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 221–234.

Článek
Pačesová, Jaroslava. Studies of child language development. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 211–220.

Článek
Pačesová, Jaroslava. III. mezinárodní symposium o dětské řeči. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 275.