Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1995, roč. 44. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická, 1995, vol. 44, issue C42.

Článek
Sviták, Zbyněk. Několik poznámek k životu a dílu protonotáře Jindřicha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 5–11.

Článek
Flodr, Miroslav. Úsilí městské rady o jurisdikci nad brněnskými předměstími ve 13. a 14. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 25–38.

Článek
Janák, Jan. Osnova moravského zemského zřízení z revolučního roku 1848. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 111–123.

Článek
Reinalter, Helmut. Die Anfänge des Liberalismus in Österreich : (von der Aufklärung bis zur Revolution 1848/49). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 99–109.

Článek
Nečas, Ctibor. Z protektorátu Čechy a Morava do Auschwitz II-Birkenau: hromadný transport Romů 7.5.1943. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 139–145.

Článek
Mezník, Jaroslav. Markrabě a páni : (k mocenskému dualismu na Moravě v době předhusitské) : Josefu Válkovi k 65. narozeninám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 39–50.

Článek
Háza, Zdeněk. Soupis obyvatel řádového statku Třebom z konce roku 1647 a proměny stavu i kompozice tamní populace v následujícím období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 71–88.

Článek
Boček, Pavel. K počátkům morální a politické obrody ruských knížectví ve XIII. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 13–24.

Článek
Malíř, Jiří. Podíl Masaryka na utváření politických poměrů na Moravě v letech 1890-1914. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 125–137.

Článek
Strmiska, Maxmilián. Vzestup quebeckého neonacionalismu (1960-1967): ideologické a politické aspekty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 147–152.

Článek
Vašků, Vladimír. Příčiny zániku konfirmačního řízení v habsbuské monarchii v roce 1836. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 89–97.

Článek
Krmíčková, Helena. Gallus Asserunt quidam : rozbor textu a edice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 51–69.