Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 1996, roč. 21. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 51

Článek
Smoláková, Mária, Oriško, Štefan. Príspevok k omietkovým a maliarskym iluzívnym prejavom v sakralnej architektúre 13. storočia. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 233–240.

Článek
Seznam autorů. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 529–530.

Článek
Radová-Štiková, Milada. Idensen: k úvahám nad západní tribunou románského kostela. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 281–287.

Článek
Ruttkay, Alexander. Sídlo pánov zo Šimonovian v stredověku : (Výsledky archeologického výskumu). Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 329–348.

Článek
Nekuda, Vladimír. [Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie. Band 12]. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 526–527.

Článek
Hoššo, Jozef, Lesák, Branislav. Archeologický výskum predrománskej rotundy a karnera zaniknutej osady Sv. Vavrinca v Bratislave. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 241–251.

Článek
Hrubý, Vladimír, Sigl, Jiří. Poutní odznak s vyobrazením sv. Stanislava z výzkumu v Hradci Králové. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 7–15.

Článek
Dragoun, Zdeněk. Nález románské stavby v areálu sv. Jiljí na Starém Městě pražském. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 31–41.

Článek
Razím, Vladislav. Sakrální stavby v systému obrany středověkých měst. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 151–167.

Článek
Slivka, Michal. Vzájomné vazby středověkých kláštorov vo východnej časti Karpat (polsko-slovensko-ukrajinské). Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 193–217.

Článek
Durdík, Tomáš, Bolina, Pavel. Hrady pražského biskupství (arcibiskupství). Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 291–306.

Článek
Unger, Josef. [Brachmann, Hansjürgen. Burg - Burgstadt - Stadt. Zur Genese mittelaterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa]. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 523–524.

Článek
Noll, Jindřich, Varhaník, Jiří. Westwerk kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 103–108.

Článek
Jesenský, Vít. [Gilchrist, Roberta. Contemplation and Action. The Other Monasticism]. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 524–526.

Číslo
Archaeologia historica, 1996, vol. 21, issue [1].

Článek
Plaček, Miroslav. Opevněný kostel : Reflexe spojení laického a církevního světa na příkladu Sedmihradska. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 259–279.

Článek
Bóna, Martin, Katkin, Slavomír, Kollárová, Renáta. Výsledky výskumu r. k. kostola Narodenia P. Márie v Zemianskych Kostoľanoch, časť Dolné Lelovce. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 253–258.

Článek
Hunka, Ján. Mince nájdené v stredovekých cirkevných komunitách na Slovensku. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 505–508.

Článek
Richterová, Julie. Kruhové přezky z výzkumu na Jungmannově náměstí v Praze. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 493–498.

Článek
Chotěbor, Petr. Pokus o srovnání tvrzí laické a církevní vrchnosti. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 307–314.

Článek
Kouřil, Pavel, Měřínský, Zdeněk. Sakrální architektura a hmotné památky odrážející projevy duchovní kultury z moravských a slezských archeologických výzkumů. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 111–119.

Článek
Škabrada, Jiří, Ebel, Martin. Neznámá historická dokumentace dřevěných kostelů na Pardubicku. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 143–150.

Článek
Kubková, Jana. Baptisterium a architektura českého středověku. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 131–137.