Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1974, roč. 23. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 15 z celkového počtu 15

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná, 1974, vol. 23, issue G18.

Článek
Reizenthaler, Vladimír. Sovětská ekonomika vzdělání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 7–24.

Článek
Šolcová, Miroslava. Teorie způsobu života za socialismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 29–39.

Článek
Možný, Ivo. [Amelin, Petr Pimenovič. Intelligencija i socializm]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 93–94.

Článek
Hájek, Mojmír. [Čech, Vladimír Herbert; Jukl, Eduard. Čs. sociologie průmyslového podniku: ve světle svého vývoje a využití v řízení]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 89–93.

Článek
Pácl, Pavel. Práce a odpočinek v časovém snímku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 96–97.

Článek
Možný, Ivo. Význam sféry práce pro vytváření socialistického způsobu života. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 41–52.

Článek
Meyer, Hansgünter. Metodologické úvahy k sociologickému výzkumu sociální struktury rozvinuté socialistické společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 67–80.

Článek
Ovesný, Miroslav. Sociologie míru : (náčrt problematiky). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 25–28.

Článek
Librová, Hana. [Kerlinger, Fred N. Základy výzkumu chování: pedagogický a psychologický výzkum]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 95–96.

Článek
Štukavec, Libor. Výměna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 103–111.

Článek
Pácl, Pavel. Víkendy krakovských obyvatel. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 97–98.

Článek
Hájek, Mojmír. Kontinuitní souvislosti české odborné sociologické terminologie : (vývojový náčrt). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 81–87.

Článek
Ovesný, Miroslav. [Science and its public: the changing relationship. Edited by G. Holton and William A. Blanpied]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 98–101.

Článek
Přadková, Svatomíra. K některým otázkám vlivu rodinného prostředí na přípravu dítěte pro školu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 53–65.