Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Opera Slavica 1992, roč. 2. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 59

Článek
Trösterová, Zdeňka. Kultivování spisovného jazyka v nejstarších literárních památkách ruské provenience (2. část). Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 1–10.

Článek
Zelenická, Elena, Vajdová, Viera. K niektorým otázkam výuky jazyka ruského ako fakultatívneho predmetu. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 51–54.

Článek
Flídrová, Helena, Pechal, Zdeněk. X. Olomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 49–51.

Článek
Pospíšil, Ivo. Dva akademické časopisy. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 57–58.

Článek
Bobyr', Aleksandr Vasil'jevič. Иван Александрович Гончаров и дети : (к вопросу о биографии писателя). Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 25–30.

Článek
Galajda, Eliáš. А.С. Пушкин - наша высокая гордость. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 40–46.

Článek
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Dějiny polské literatury v zahraničním slavistickém studiu. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 11–17.

Článek
Hrabětová, Irena. [Ślękowa, L. Muza domowa]. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 55–57.

Článek
Dohnal, Josef. [Rossica Olomucensia XXIX (za rok 1990)]. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 62–63.

Článek
Kostřica, Vladimír. Bilancování polské rusistiky. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 58–59.

Článek
Jelínková, Jana. Pocta akademiku Lichačovovi. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 47–49.

Článek
Ruferová, Jana, Richterek, Oldřich. [Olomoucko-lublinský rusistický sborník III]. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 60–62.

Článek
Sisák, Miron. Časopis Slovák a moderná ruská literatúra (1919-1929). Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 31–39.

Článek
Zatovkaňuk, Mikuláš. K diferenční charakteristice syntaxe ruštiny a ukrajinštiny. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 2, s. 28–30.

Článek
Pavlíková, Ludmila. Особенности синтаксиса русских медицинских сообщений. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 2, s. 43–46.

Článek
Flídrová, Helena. K styčné oblasti mezi rozkazovacími a přacími větami. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 2, s. 35–38.

Článek
Opělová-Károlyová, Mária. Межпредметные связи в курсе истории языка. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 2, s. 19–21.

Článek
Paňko, Juraj. K sémanticko-syntaktickému typu сегодня прекрасная погода. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 2, s. 39–42.

Článek
Havlová, Eva. Заметки по русской диалектной лексике. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 2, s. 12–14.