Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Linguistica Brunensia. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 502

Článek
Šlosar, Dušan. [Kolařík, Josef. Nářeční slovník Luhačovického Zálesí]. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 326–328.

Článek
Blažek, Václav. Osmdesát pět let Kamila Sedláčka. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 263–269.

Článek
Brandner, Aleš. [Додонов, И.Ю. Истоки славянской письменности]. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 315–318.

Článek
Křístek, Michal. Jan Firbas (25.3.1921–5.5.2000) – střípky vzpomínek. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 300.

Článek
Schwarz, Michal, Blažek, Václav. Werner Winter (25.10.1923–7.8.2010). Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 286–299.

Článek
Cigán, Michal. [Pokorný, Jan. Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura]. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 348–349.

Článek
Schwarz, Michal, Blažek, Václav. [Mongolo-Tibetica Pragensia '10. 2010, Vol. 3, No. 1 & 2]. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 342–346.

Článek
Blažek, Václav, Hofírková, Lucie, Kovář, Michal. Rané prameny o národech uralské jazykové rodiny. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 189–224.

Článek
Štefková, Marta. Antroponymická soustava v urbářích z 15. století. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 173–181.

Článek
Žaža, Stanislav. Vokativ v antických a slovanských jazycích. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 111–119.

Článek
Vykypěl, Bohumil, Rabus, Achim. From giving to existence: on one remarkable grammaticalization pathway. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 183–187.

Článek
Brogyanyi, Bela. [Mayrhofer, Manfred. Indogermanistik: über Darstellungen und Einführungen von den Anfängen bis in die Gegenwart]. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 331–340.

Článek
Hofírková, Lucie, Blažek, Václav. Sámská historická fonetika II : vokalismus v konfrontaci s jazyky baltsko-finskými a v uralském kontextu. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 73–81.

Článek
Rákosi, György. The definite article and anaphoric possessors in Hungarian. Linguistica Brunensia. 2017, roč. 65, č. 2, s. 21–33.

Článek
Boček, Vít. [Adamou, Evangelia. A Corpus-Driven Approach to Language Contact: Endangered Languages in a Comparative Perspective]. Linguistica Brunensia. 2017, roč. 65, č. 2, s. 119–122.

Článek
Hlubinková, Zuzana. Jan Balhar osmdesátiletý. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 262–263.

Článek
Villnow Komárková, Jana. [Teorija dijahronijske lingvistike i proučavanje slovenskih jezika = Theory of diachronic linguistics and the study of slavic languages]. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 307–309.

Článek
Seitlová, Eva. [Kopečný, František. Dobrodružství etymologie: články Františka Kopečného z prostějovského časopisu Štafeta]. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 322–323.

Článek
Vykypěl, Bohumil. [Petit, Daniel. Untersuchungen zu den baltischen Sprachen]. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 325.

Článek
Villnow Komárková, Jana, Blažek, Václav. Slovanské *širъ & *širokъ. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 121–134.