Rozšířené vyhledávání

Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 201 - 225 z celkového počtu 42348

Článek
Nechutová, Jana. Vydávání latinských textů rané fáze české reformace : [předmluva]. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. 3–6.

Článek
Mutlová, Petra. Sed prugdulor, finis sine fine : o edici Apologie Mikuláše z Drážďan. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. 21–36.

Článek
Krúpová, Andrea. Několik poznámek ke kázání Qui non diligit me Jakoubka ze Stříbra. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. 121–129.

Článek
Harvánek, Kamil. Traktát Largum sero Jana z Holešova : příspěvek k lidové zbožnosti ve středověku. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. 105–120.

Článek
Back matter. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. .

Článek
Švanda, Libor. Husova Enarratio Psalmorum : k Husově metodě výkladu Žalmů. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. 37–47.

Článek
Andoková, Marcela. Prítomnosť Augustínovho výkladu Enarratio in Psalmum 118 v Husovom komentári k Žalmu 118. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. 69–87.

Článek
Vidmanová, Anežka. K vydávání bohemikální literatury z doby předhusitské. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. 7–19.

Článek
Front Matter. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. .

Článek
Obsah - Contents - Inhalt - Содержание. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. 131.

Článek
Pumprová, Anna. Quadruplex est sensus Sacre scripture : k výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. 89–104.

Článek
Historical sources just one click away. Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 2, s. 3–5.

Článek
Back matter. Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 2, s. .

Článek
Obsah - Contents. Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 2, s. 132.

Článek
Gneiss, Markus, Zajic, Andreas H.. When imagery is indispensable : illuminated charters in virtual space. Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 2, s. 45–92.

Článek
Sviták, Zbyněk. The digitalization of Early Modern sources : the case of normative regulations regarding Moravia in the Early Modern period. Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 2, s. 111–117.

Článek
Beljankin, Jurij Sergejevič. Проблема церковного раскола в освещении латухинской степенной книги. Studia historica Brunensia. 2014, roč. 61, č. 1, s. 71–76.

Článek
Isačenko, Tat'jana A.. Чудо трех отроков - важнейший сюжет мировой истории. Studia historica Brunensia. 2014, roč. 61, č. 1, s. 13–19.

Článek
Front matter. Studia historica Brunensia. 2014, roč. 61, č. 1, s. .

Článek
Obsah - Contents - Inhalt - Содержание. Studia historica Brunensia. 2014, roč. 61, č. 1, s. 77.

Článek
Součková, Tatiana. Lžidimtrij I.. Studia historica Brunensia. 2014, roč. 61, č. 1, s. 51–70.

Článek
Lepri, Valentina. The spread of Italian political culture during the Renaissance: remarks on the first fortunes of Guicciardini's works. Studia historica Brunensia. 2011, roč. 58, č. 2, s. 3–12.

Článek
Strmiska, Milan. Turek a osmanská expanze v chorvatské a srbské literatuře do poloviny 17. století. Studia historica Brunensia. 2011, roč. 58, č. 2, s. 35–49.