[Šabršula, J.; Hampl, Z.; Uhlíř, V.; Smrčková, J. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků]

Název: [Šabršula, J.; Hampl, Z.; Uhlíř, V.; Smrčková, J. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 254-255
Rozsah
254-255
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Šabršula, J.; Hampl, Z.; Uhlíř, V.; Smrčková, J. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962.