Diplomové práce z dějepisu a archívnictví, obhájené na filosofické fakultě UJEP v Brně v l. 1952-1966