Janák, Jan

Varianty jmen:

Janák, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 41.

Článek
Janák, Jan. Brünner Gewerbebank (1863-1880) - předchůdkyně brněnské pobočky Živnostenské banky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1991, roč. 40, č. C38, s. 53–64.

Článek
Janák, Jan. [Dejiny štátu a práva: na území Československa v období kapitalizmu. I, 1848-1918; II, 1918-1945]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 205–212.

Článek
Janák, Jan. Die deutsche Bevölkerung der "Iglauer Sprachinsel" zwischen München und dem 15. März 1939. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, roč. 14, č. C12, s. 123–162.

Kapitola
Janák, Jan. Die Gründe der Enstehung einer sozialen Verwaltung in Cisleithanien : Zussamenfassung. In: Janák, Jan. Příčiny vzniku předlitavské sociální správy. 1970, s. 213–221.

Článek
Janák, Jan; Štouračová, Jiřina. Diplomové práce z dějepisu a archívnictví obhájené na filozofické fakultě UJEP v Brně v letech 1977-1987. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1989-1990, roč. 38-39, č. C36-37, s. 165–186.

Článek
Janák, Jan. Diplomové práce z dějepisu a archívnictví, obhájené na filosofické fakultě UJEP v Brně v l. 1952-1966. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1967, roč. 16, č. C14, s. 176–183.

Článek
Janák, Jan. Diplomové práce z dějepisu a archívnictví, obhájené na filosofické fakultě UJEP v Brně v letech 1967-1970. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1970, roč. 19, č. C17, s. 193–196.

Článek
Janák, Jan. Diplomové práce z dějepisu a archívnictví, obhájené na filosofické fakultě UJEP v Brně v letech 1970-1976. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 223–227.

Článek
Janák, Jan. George Woodward - jeden z prvních výrobců textilních strojů ve starém Rakousku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, roč. 31, č. C29, s. 87–99.

Článek
Janák, Jan. J. Arzberger - vídeňský protějšek F. Gerstnera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1996, roč. 45, č. C43, s. 85–93.

Kapitola
Janák, Jan. Jmenný rejstřík. In: Janák, Jan. Příčiny vzniku předlitavské sociální správy. 1970, s. 222–226.

Článek
Janák, Jan. K charakteru veřejné správy v počátečním období existence ČSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 5–33.

Článek
Janák, Jan. Ke vzniku politického programu Moravské buržoazie v šedesátých letech 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, roč. 13, č. C11, s. 147–156.

Článek
Janák, Jan. K obchodní a celní politice Rakousko-Uherska a Německa v osmdesátých letech 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1985, roč. 34, č. C32, s. 63–72.

Článek
Janák, Jan. K předhistorii vzniku mladočeského směru v táboru moravské buržoazie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, roč. 11, č. C9, s. 109–128.

Kapitola
Janák, Jan. Místní rejstřík. In: Janák, Jan. Příčiny vzniku předlitavské sociální správy. 1970, s. 227–229.

Článek
Janák, Jan. Moravské záložny od vydání družstevního zákona v roce 1873 do roku 1880. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1988, roč. 37, č. C35, s. 71–85.

Článek
Janák, Jan. Moravští zemští hejtmani a guvernéři 1720-1849. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 161–167.

Článek
Janák, Jan. Návrh moravského zemského zřízení z roku 1848 o složení zemského sněmu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, roč. 43, č. C41, s. 81–90.

Článek
Janák, Jan. Nezdařené pokusy o založení českých akciových bank na Moravě v letech 1872-1873. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, roč. 35, č. C33, s. 79–89.

Článek
Janák, Jan. Nové práce o vývoji ústavních a správních institucí v letech 1848-1918. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 207–210.

Článek
Janák, Jan. Obchodní cesta Theodora Bauera z Brna do Zakavkazska a severní Persie v roce 1850. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1993, roč. 42, č. C40, s. 161–186.

Článek
Janák, Jan. Osnova moravského zemského zřízení z revolučního roku 1848. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 111–123.

Článek
Janák, Jan. Osnova zákona o zprostředkování práce z let 1919-1922 : (věnováno J. Mezníkovi). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. 133–155.

Článek
Janák, Jan. Počátky moravských záložen a úvěrování průmyslu do roku 1873. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1987, roč. 36, č. C34, s. 71–81.