Jmenný rejstřík

Název: Jmenný rejstřík
Autor: Janák, Jan
Zdrojový dokument: Janák, Jan. Příčiny vzniku předlitavské sociální správy. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, pp. 222-226
Rozsah
222-226
Typ
Index
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A