Die Gründe der Enstehung einer sozialen Verwaltung in Cisleithanien : Zussamenfassung

Název: Die Gründe der Enstehung einer sozialen Verwaltung in Cisleithanien : Zussamenfassung
Autor: Janák, Jan
Contributor
Bräuner, Vilém (překladatel)
Zdrojový dokument: Janák, Jan. Příčiny vzniku předlitavské sociální správy. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, pp. 213-221
Rozsah
213-221
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A