Diplomové práce z dějepisu a archívnictví, obhájené na filosofické fakultě UJEP v Brně v letech 1970-1976