Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22

Obrázek
Rok
1974-1975
Rok vydání
1977
Poznámka
  • Součástí sborníku C21-22 je tzv. Rozprava - "Východní otázka nebo balkánská otázka v letech 1878-1907: stanovisko mezinárodního socialistického hnutí" od Josefa Kolejky. Vyšla také jako samostatný separát.
Ústav FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[7]-20 Osvobození Československa ve vzpomínkách sovětských vojáků Mainuš, František | pdficon
[21]-52 Řešení národnostní otázky v Československu v letech 1944-1945 : obnovení Čs. republiky jako státu Čechů a Slováků Hejl, František; Kolejka, Josef | pdficon
[53]-66 Boj rakouského proletariátu v únoru 1934 a jeho ohlas v dělnickém hnutí v českých zemích : (podpora bojovníků z barikád na Moravě) Čerešňák, Bedřich | pdficon
[67]-99 Obchodně politické vztahy a výměna zboží mezi ČSR a Maďarskem v letech 1927-1935 Romportlová, Marta; Sládek, Zdeněk | pdficon
[101]-122 Pokrokové hnutí na Moravě v letech 1898-1906 Malíř, Jiří | pdficon
[124]-134 K historickému obsahu Hegelových politických spisů Kudrna, Jaroslav | pdficon
[135]-141 Komenský a Maďaři : (k ohlasu díla Jana Ámose Komenského v Uhrách a mezi maďarskou reformovanou inteligencí v českých zemích v 18. a počátkem 19. století) Pražák, Richard | pdficon
[143]-151 Bardějovské poddanské vesnice v prvé polovině 17. století Marečková, Marie | pdficon
[153]-166 Z korespondence pobělohorské emigrace Macůrek, Josef | pdficon
[167]-174 Zásady popisu středověkých a novověkých epigrafickych památek Flodr, Miroslav | pdficon
Recenze, referáty, zprávy – Сообщения, рецензии – Besprechungen, Berichte
Page Title
[175]-179 Profesor Šebánek a brněnská filozofická fakulta Dušková, Sáša | pdficon
179-181 Jubileum historičky Jordán, František | pdficon
181-183 Jubileum Gábora G. Keménye Pražák, Richard | pdficon
183-186 Materiály z vědeckých konferencí pořádaných katedrou historie a archívnictví Čerešňák, Bedřich | pdficon
186-188 Studium dějin SSSR Pražák, Richard | pdficon
188-191 IV. Internationaler Kongress für Diplomatik in Budapest Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša | pdficon
191-192 [Koch, Walter. Die Reichskanzlei in den Jahren 1167 bis 1174: eine diplomatisch-paläographische Untersuchung] Šebánek, Jindřich | pdficon
192-193 [Litavrin, Gennadij Grigor'jevič. Kak žili vizantijcy] Havlíková, Lubomíra | pdficon
193-195 [Armbruster, Adolf. Romanitatea românilor: Istoria unei idei] Ostrá, Růžena | pdficon
195-196 [Pražák, Richard. Slovenské dějiny v období feudalismu (od počátku do r. 1848)] Fišer, Rudolf | pdficon
196-198 [Walter, Friedrich. Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500-1955] Janák, Jan | pdficon
198-200 [Chaunu, Pierre. La civilisation de L'Europe des lumieres] Šmerda, Milan | pdficon
200-202 [Arató, Endre. Kelet-Európa tőrténete a 19. század első felében] Pražák, Richard | pdficon
202-205 Protokoly rakouské ministerské rady 1848-1867 Janák, Jan | pdficon
205-212 [Dejiny štátu a práva: na území Československa v období kapitalizmu. I, 1848-1918; II, 1918-1945] Janák, Jan | pdficon
212-223 Niektoré problémy spracovania dejín Slovenska 1918-1938 Zedníková, Marta | pdficon
223-227 Diplomové práce z dějepisu a archívnictví, obhájené na filosofické fakultě UJEP v Brně v letech 1970-1976 Janák, Jan | pdficon
Rozprava – Рассуждения – Abhandlung
Page Title
[229]-290 Kolejka, Josef. "Východní otázka" nebo "balkánská otázka" v letech 1878-1907 : stanovisko mezinárodního socialistického hnutí Kolejka, Josef | pdficon