C21-22

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Year: 1974-1975
Volume: 23-24
Issue: C21-22
Publication year
1977
Note
  • Součástí sborníku C21-22 je tzv. Rozprava - "Východní otázka nebo balkánská otázka v letech 1878-1907: stanovisko mezinárodního socialistického hnutí" od Josefa Kolejky. Vyšla také jako samostatný separát.
Department FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
Osvobození Československa ve vzpomínkách sovětských vojáků | [7]–20
Mainuš, František
PDF
Řešení národnostní otázky v Československu v letech 1944-1945 : obnovení Čs. republiky jako státu Čechů a Slováků | [21]–52
Hejl, František; Kolejka, Josef
PDF
Boj rakouského proletariátu v únoru 1934 a jeho ohlas v dělnickém hnutí v českých zemích : (podpora bojovníků z barikád na Moravě) | [53]–66
Čerešňák, Bedřich
PDF
Obchodně politické vztahy a výměna zboží mezi ČSR a Maďarskem v letech 1927-1935 | [67]–99
Romportlová, Marta; Sládek, Zdeněk
PDF
Pokrokové hnutí na Moravě v letech 1898-1906 | [101]–122
Malíř, Jiří
PDF
K historickému obsahu Hegelových politických spisů | [124]–134
Kudrna, Jaroslav
PDF
Komenský a Maďaři : (k ohlasu díla Jana Ámose Komenského v Uhrách a mezi maďarskou reformovanou inteligencí v českých zemích v 18. a počátkem 19. století) | [135]–141
Pražák, Richard
PDF
Bardějovské poddanské vesnice v prvé polovině 17. století | [143]–151
Marečková, Marie
PDF
Z korespondence pobělohorské emigrace | [153]–166
Macůrek, Josef
PDF
Zásady popisu středověkých a novověkých epigrafickych památek | [167]–174
Flodr, Miroslav
PDF
Recenze, referáty, zprávy – Сообщения, рецензии – Besprechungen, Berichte
Title Document
Profesor Šebánek a brněnská filozofická fakulta | [175]–179
Dušková, Sáša
PDF
Jubileum historičky | 179–181
Jordán, František
PDF
Jubileum Gábora G. Keménye | 181–183
Pražák, Richard
PDF
Materiály z vědeckých konferencí pořádaných katedrou historie a archívnictví | 183–186
Čerešňák, Bedřich
PDF
Studium dějin SSSR | 186–188
Pražák, Richard
PDF
IV. Internationaler Kongress für Diplomatik in Budapest | 188–191
Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša
PDF
[Koch, Walter. Die Reichskanzlei in den Jahren 1167 bis 1174: eine diplomatisch-paläographische Untersuchung] | 191–192
Šebánek, Jindřich
PDF
[Litavrin, Gennadij Grigor'jevič. Kak žili vizantijcy] | 192–193
Havlíková, Lubomíra
PDF
[Armbruster, Adolf. Romanitatea românilor: Istoria unei idei] | 193–195
Ostrá, Růžena
PDF
[Pražák, Richard. Slovenské dějiny v období feudalismu (od počátku do r. 1848)] | 195–196
Fišer, Rudolf
PDF
[Walter, Friedrich. Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500-1955] | 196–198
Janák, Jan
PDF
[Chaunu, Pierre. La civilisation de L'Europe des lumieres] | 198–200
Šmerda, Milan
PDF
[Arató, Endre. Kelet-Európa tőrténete a 19. század első felében] | 200–202
Pražák, Richard
PDF
Protokoly rakouské ministerské rady 1848-1867 | 202–205
Janák, Jan
PDF
[Dejiny štátu a práva: na území Československa v období kapitalizmu. I, 1848-1918; II, 1918-1945] | 205–212
Janák, Jan
PDF
Niektoré problémy spracovania dejín Slovenska 1918-1938 | 212–223
Zedníková, Marta
PDF
Diplomové práce z dějepisu a archívnictví, obhájené na filosofické fakultě UJEP v Brně v letech 1970-1976 | 223–227
Janák, Jan
PDF
Rozprava – Рассуждения – Abhandlung
Title Document
Kolejka, Josef. "Východní otázka" nebo "balkánská otázka" v letech 1878-1907 : stanovisko mezinárodního socialistického hnutí | [229]–290
Kolejka, Josef
PDF