Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1974-1975, vol. 23-24, iss. C21-22. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 28

Article
Ostrá, Růžena. [Armbruster, Adolf. Romanitatea românilor: Istoria unei idei]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 193–195.

Article
Pražák, Richard. [Arató, Endre. Kelet-Európa tőrténete a 19. század első felében]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 200–202.

Article
Šmerda, Milan. [Chaunu, Pierre. La civilisation de L'Europe des lumieres]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 198–200.

Article
Zedníková, Marta. Niektoré problémy spracovania dejín Slovenska 1918-1938. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 212–223.

Article
Flodr, Miroslav. Zásady popisu středověkých a novověkých epigrafickych památek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 167–174.

Article
Čerešňák, Bedřich. Materiály z vědeckých konferencí pořádaných katedrou historie a archívnictví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 183–186.

Article
Jordán, František. Jubileum historičky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 179–181.

Article
Pražák, Richard. Komenský a Maďaři : (k ohlasu díla Jana Ámose Komenského v Uhrách a mezi maďarskou reformovanou inteligencí v českých zemích v 18. a počátkem 19. století). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 135–141.

Article
Pražák, Richard. Jubileum Gábora G. Keménye. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 181–183.

Article
Malíř, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě v letech 1898-1906. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 101–122.

Article
Fišer, Rudolf. [Pražák, Richard. Slovenské dějiny v období feudalismu (od počátku do r. 1848)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 195–196.

Article
Janák, Jan. Protokoly rakouské ministerské rady 1848-1867. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 202–205.

Article
Kolejka, Josef. Kolejka, Josef. "Východní otázka" nebo "balkánská otázka" v letech 1878-1907 : stanovisko mezinárodního socialistického hnutí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 229–290.

Article
Janák, Jan. [Walter, Friedrich. Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500-1955]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 196–198.

Article
Mainuš, František. Osvobození Československa ve vzpomínkách sovětských vojáků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 7–20.

Article
Čerešňák, Bedřich. Boj rakouského proletariátu v únoru 1934 a jeho ohlas v dělnickém hnutí v českých zemích : (podpora bojovníků z barikád na Moravě). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 53–66.

Article
Pražák, Richard. Studium dějin SSSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 186–188.

Article
Havlíková, Lubomíra. [Litavrin, Gennadij Grigor'jevič. Kak žili vizantijcy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 192–193.

Article
Janák, Jan. [Dejiny štátu a práva: na území Československa v období kapitalizmu. I, 1848-1918; II, 1918-1945]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 205–212.

Article
Macůrek, Josef. Z korespondence pobělohorské emigrace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 153–166.

Article
Marečková, Marie. Bardějovské poddanské vesnice v prvé polovině 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 143–151.

Article
Dušková, Sáša. Profesor Šebánek a brněnská filozofická fakulta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 175–179.

Article
Šebánek, Jindřich, Dušková, Sáša. IV. Internationaler Kongress für Diplomatik in Budapest. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 188–191.

Article
Romportlová, Marta, Sládek, Zdeněk. Obchodně politické vztahy a výměna zboží mezi ČSR a Maďarskem v letech 1927-1935. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 67–99.

Article
Kudrna, Jaroslav. K historickému obsahu Hegelových politických spisů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 124–134.