Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 28

Článek
Fišer, Rudolf. [Pražák, Richard. Slovenské dějiny v období feudalismu (od počátku do r. 1848)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 195–196.

Článek
Janák, Jan. Protokoly rakouské ministerské rady 1848-1867. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 202–205.

Článek
Kolejka, Josef. Kolejka, Josef. "Východní otázka" nebo "balkánská otázka" v letech 1878-1907 : stanovisko mezinárodního socialistického hnutí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 229–290.

Článek
Janák, Jan. [Walter, Friedrich. Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500-1955]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 196–198.

Článek
Mainuš, František. Osvobození Československa ve vzpomínkách sovětských vojáků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 7–20.

Článek
Čerešňák, Bedřich. Boj rakouského proletariátu v únoru 1934 a jeho ohlas v dělnickém hnutí v českých zemích : (podpora bojovníků z barikád na Moravě). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 53–66.

Článek
Pražák, Richard. Studium dějin SSSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 186–188.

Článek
Havlíková, Lubomíra. [Litavrin, Gennadij Grigor'jevič. Kak žili vizantijcy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 192–193.

Článek
Janák, Jan. [Dejiny štátu a práva: na území Československa v období kapitalizmu. I, 1848-1918; II, 1918-1945]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 205–212.

Článek
Macůrek, Josef. Z korespondence pobělohorské emigrace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 153–166.

Článek
Marečková, Marie. Bardějovské poddanské vesnice v prvé polovině 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 143–151.

Článek
Dušková, Sáša. Profesor Šebánek a brněnská filozofická fakulta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 175–179.

Článek
Šebánek, Jindřich, Dušková, Sáša. IV. Internationaler Kongress für Diplomatik in Budapest. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 188–191.

Článek
Romportlová, Marta, Sládek, Zdeněk. Obchodně politické vztahy a výměna zboží mezi ČSR a Maďarskem v letech 1927-1935. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 67–99.

Článek
Kudrna, Jaroslav. K historickému obsahu Hegelových politických spisů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 124–134.

Článek
Janák, Jan. Diplomové práce z dějepisu a archívnictví, obhájené na filosofické fakultě UJEP v Brně v letech 1970-1976. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 223–227.

Článek
Hejl, František, Kolejka, Josef. Řešení národnostní otázky v Československu v letech 1944-1945 : obnovení Čs. republiky jako státu Čechů a Slováků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 21–52.

Článek
Šebánek, Jindřich. [Koch, Walter. Die Reichskanzlei in den Jahren 1167 bis 1174: eine diplomatisch-paläographische Untersuchung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 191–192.

Článek
Ostrá, Růžena. [Armbruster, Adolf. Romanitatea românilor: Istoria unei idei]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 193–195.

Článek
Pražák, Richard. [Arató, Endre. Kelet-Európa tőrténete a 19. század első felében]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 200–202.

Článek
Šmerda, Milan. [Chaunu, Pierre. La civilisation de L'Europe des lumieres]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 198–200.

Článek
Zedníková, Marta. Niektoré problémy spracovania dejín Slovenska 1918-1938. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 212–223.

Článek
Flodr, Miroslav. Zásady popisu středověkých a novověkých epigrafickych památek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 167–174.

Článek
Čerešňák, Bedřich. Materiály z vědeckých konferencí pořádaných katedrou historie a archívnictví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 183–186.

Článek
Jordán, František. Jubileum historičky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 179–181.