[Koch, Walter. Die Reichskanzlei in den Jahren 1167 bis 1174: eine diplomatisch-paläographische Untersuchung]

Název: [Koch, Walter. Die Reichskanzlei in den Jahren 1167 bis 1174: eine diplomatisch-paläographische Untersuchung]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 191-192
Rozsah
191-192
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Koch, Walter. Die Reichskanzlei in den Jahren 1167 bis 1174: eine diplomatisch-paläographische Untersuchung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973. 194 s., příl. Veröffentlichungen der historischen Kommission; Bd. 2. Denkschriften. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse; Bd. 115. ISBN 3-7001-0034-5.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.