Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická

Název: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
ISSN
0231-7710
Variantní název
Studia historica Brunensia
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. C, Series historica
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1954-2008
Ústav FF MU
Navazuje:
Popis
Historická řada (C) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 0231-7710, vycházela v letech 1954 a věnovala se historii a příbuzným disciplinám. V letech 1999-2008 vycházela také s názvem Studia historica Brunensia. Od roku 2009 na řadu navazuje recenzovaný vědecký časopis "Studia historica Brunensia", který vychází dvakrát ročně (ISSN 1803-7429).
Ročníky, čísla
2008 (Ročník 57 edice SPFFBU)
C55
2007 (Ročník 56 edice SPFFBU)
C54
2006 (Ročník 55 edice SPFFBU)
C53
2005 (Ročník 54 edice SPFFBU)
C52
2004 (Ročník 53 edice SPFFBU)
C51
2003 (Ročník 52 edice SPFFBU)
C50
2002 (Ročník 51 edice SPFFBU)
C49
2001 (Ročník 50 edice SPFFBU)
C48
2000 (Ročník 49 edice SPFFBU)
C47
1999 (Ročník 48 edice SPFFBU)
C46
1998 (Ročník 47 edice SPFFBU)
C45
1997 (Ročník 46 edice SPFFBU)
C44
1996 (Ročník 45 edice SPFFBU)
C43
1995 (Ročník 44 edice SPFFBU)
C42
1994 (Ročník 43 edice SPFFBU)
C41
1993 (Ročník 42 edice SPFFBU)
C40
1992 (Ročník 41 edice SPFFBU)
C39
1991 (Ročník 40 edice SPFFBU)
C38
1989-1990 (Ročník 38-39 edice SPFFBU)
1988 (Ročník 37 edice SPFFBU)
C35
1987 (Ročník 36 edice SPFFBU)
C34
1986 (Ročník 35 edice SPFFBU)
C33
1985 (Ročník 34 edice SPFFBU)
C32
1984 (Ročník 33 edice SPFFBU)
C31
1983 (Ročník 32 edice SPFFBU)
C30
1982 (Ročník 31 edice SPFFBU)
C29
1981 (Ročník 30 edice SPFFBU)
C28
1980 (Ročník 29 edice SPFFBU)
C27
1978-1979 (Ročník 27-28 edice SPFFBU)
1976-1977 (Ročník 25-26 edice SPFFBU)
1974-1975 (Ročník 23-24 edice SPFFBU)
1973 (Ročník 22 edice SPFFBU)
C20
1972 (Ročník 20-21 edice SPFFBU)
1970 (Ročník 19 edice SPFFBU)
C17
1969 (Ročník 18 edice SPFFBU)
C16
1968 (Ročník 17 edice SPFFBU)
C15
1967 (Ročník 16 edice SPFFBU)
C14
1966 (Ročník 15 edice SPFFBU)
C13
1965 (Ročník 14 edice SPFFBU)
C12
1964 (Ročník 13 edice SPFFBU)
C11
1963 (Ročník 12 edice SPFFBU)
C10
1962 (Ročník 11 edice SPFFBU)
C9
1961 (Ročník 10 edice SPFFBU)
C8
1960 (Ročník 9 edice SPFFBU)
C7
1959 (Ročník 8 edice SPFFBU)
C6
1958 (Ročník 7 edice SPFFBU)
C5
1957 (Ročník 6 edice SPFFBU)
C4
1956 (Ročník 5 edice SPFFBU)
C3
1955 (Ročník 4 edice SPFFBU)
C2
1954 (Ročník 3 edice SPFFBU)
C1