C32

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1985
Ročník: 34
Číslo: C32
Rok vydání
1985
Ústav FF MU
Title Document
Univerzitní profesor PhDr. František Mainuš, DrSc., šedesátiletý | [9]–17
Janák, Jan
PDF
Title Document
Vztah k Polsku jako specifikum maďarské zahraniční politiky meziválečného období 1918-1938 | [19]–28
Romportlová, Marta
PDF
Title Document
Národnostní otázka v programu Komunistické internacionály v letech 1922-1928 | [29]–38
Kolejka, Josef
PDF
Title Document
Zu Fragen der Entwicklung der marxistischen Historiographie nach dem Tode von Marx und Engels | [39]–48
Kudrna, Jaroslav
PDF
Title Document
Lidová strana na Moravě a dělnické hnutí na sklonku 19. století | [49]–62
Malíř, Jiří
PDF
Title Document
K obchodní a celní politice Rakousko-Uherska a Německa v osmdesátých letech 19. století | [63]–72
Janák, Jan
PDF
hidden section Emanuel Fait a Kavkaz
Title Document
Emanuel Fait a Kavkaz | [73]–80
Dorovský, Ivan
PDF
Title Document
Počátky územní expanze Živnobanky | [81]–92
Nečas, Ctibor
PDF
Title Document
Francouzská buržoazní revoluce a svobodní zednáři | [93]–109
Šindelář, Bedřich
PDF
Title Document
Rané osvícenství v českých zemích a v Uhrách a osvícenská fáze českého národního obrození | [111]–118
Pražák, Richard
PDF
Title Document
Konfirmace privilegií olomouckých augustiniánů v 18. století | [119]–125
Vašků, Vladimír
PDF
Title Document
K sociálnímu postavení žen ve východoslovenských městech v 17. století | [127]–137
Marečková, Marie
PDF
Title Document
K otázkám typologie počátků feudalismu v pracích sovětských historiků | [141]–148
Vykoupil, Libor
PDF
Title Document
Rudolf Habsburský a moravská města v letech interregna 1278-1283 | [149]–158
Krejčíková, Jarmila
PDF