C53

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 2006
Ročník: 55
Číslo: C53
Rok vydání
2007
ISSN
0231-7710
ISBN
978-80-210-4275-9
Poznámka
  • Sborník obsahuje příspěvky přednesené na kolokviu "Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu" uskutečněném v rámci výzkumného záměru MU MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura.
Ústav FF MU
Title Document Document
Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu | [5]
Hanuš, Jiří
PDF PDF
Title Document Document
"Ó Východe, jase věčného světla" : příspěvek ke kontextologii studia křesťanského Východu v katolické církvi a hledání nového metodologického východiska | [7]–24
Ambros, Pavel
PDF PDF
Title Document Document
Politika, společnost a kultura v kontextu sakramentální teologie Alexandra Schmemanna | [25]–36
Noble, Ivana
PDF PDF
Title Document Document
Pravoslaví a Byzanc v kontextu staro-nové hermeneutiky | [37]–42
Ježek, Václav
PDF PDF
Title Document Document
Imago Constatini Magni v literárnej tvorbe patriarchu Fótia | [43]–50
Hurbanič, Martin
PDF PDF
Title Document Document
Ke vzniku samostatné litevské metropolie | [51]–71
Boček, Pavel
PDF PDF
Title Document Document
Pravoslaví v pojetí ruských slavjanofilů 19. století | [73]–85
Vlček, Radomír
PDF PDF
Title Document Document
K problematice budování české pravoslavné církve v období první republiky | [87]–105
Marek, Pavel
PDF PDF
Title Document Document
Pravoslaví a ruská literatura 20. století | [107]–116
Ryčlová, Ivana
PDF PDF
Title Document Document
Osidla etnofiletismu: srbská pravoslavná církev v zajetí kosovského mýtu | [117]–132
Štěpánek, Václav
PDF PDF