C53

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Year: 2006
Volume: 55
Issue: C53
Publication year
2007
ISSN
0231-7710
ISBN
978-80-210-4275-9
Note
  • Sborník obsahuje příspěvky přednesené na kolokviu "Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu" uskutečněném v rámci výzkumného záměru MU MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura.
Department FF MU
Title Document
Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu | [5]
Hanuš, Jiří
PDF
Title Document
"Ó Východe, jase věčného světla" : příspěvek ke kontextologii studia křesťanského Východu v katolické církvi a hledání nového metodologického východiska | [7]–24
Ambros, Pavel
PDF
Title Document
Politika, společnost a kultura v kontextu sakramentální teologie Alexandra Schmemanna | [25]–36
Noble, Ivana
PDF
Title Document
Pravoslaví a Byzanc v kontextu staro-nové hermeneutiky | [37]–42
Ježek, Václav
PDF
Title Document
Imago Constatini Magni v literárnej tvorbe patriarchu Fótia | [43]–50
Hurbanič, Martin
PDF
Title Document
Ke vzniku samostatné litevské metropolie | [51]–71
Boček, Pavel
PDF
Title Document
Pravoslaví v pojetí ruských slavjanofilů 19. století | [73]–85
Vlček, Radomír
PDF
Title Document
K problematice budování české pravoslavné církve v období první republiky | [87]–105
Marek, Pavel
PDF
Title Document
Pravoslaví a ruská literatura 20. století | [107]–116
Ryčlová, Ivana
PDF
Title Document
Osidla etnofiletismu: srbská pravoslavná církev v zajetí kosovského mýtu | [117]–132
Štěpánek, Václav
PDF