C34

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1987
Ročník: 36
Číslo: C34
Rok vydání
1988
Ústav FF MU
Title Document Document
70 let Velké říjnové socialistické revoluce, 65 let vzniku SSSR a historiografie na brněnské filozofické fakultě | [7]–8
PDF PDF
Title Document Document
K prehistorii pojmu tzv. hospodářského svazku sovětských republik : místo ukrajinské ekonomiky v předrevoluční ekonomice Ruska a problémy organizace hospodářství v bezprostředně poříjnové etapě | [9]–21
Goněc, Vladimír
PDF PDF
Title Document Document
K některým aspektům anglické levicové historiografie v letech 1946-1956 | [23]–28
Strmiska, Maxmilián
PDF PDF
Title Document Document
Jihoslovanští vysokoškolští studenti v Brně v meziválečném období | [29]–36
Cibulka, Pavel
PDF PDF
Title Document Document
Ekonomické vztahy československo-rumunské 1918-1923 | [37]–44
Romportlová, Marta; Sládek, Zdeněk
PDF PDF
Title Document Document
Einige Betrachtungen zu Webers Aufsatz "Die Stadt" | [45]–58
Kudrna, Jaroslav
PDF PDF
Title Document Document
Působení Teodory Krajewské jako úřední lékařky v Tuzle a v Sarajevě | [59]–70
Nečas, Ctibor
PDF PDF
Title Document Document
Počátky moravských záložen a úvěrování průmyslu do roku 1873 | [71]–81
Janák, Jan
PDF PDF
Title Document Document
George Bancroft a "raná škola" o americké revoluci | [83]–93
Vykoupil, Libor
PDF PDF
Title Document Document
Osvícenská fáze českého národního obrození a Uhry | [95]–107
Pražák, Richard
PDF PDF
Title Document Document
K aktivitě tzv. balkánských obchodníků v prvé polovině 18. století v karpatské oblasti | [109]–117
Marečková, Marie
PDF PDF
Title Document Document
Čechy a Morava ve stavovských povstáních | [119]–129
Válka, Josef
PDF PDF
Title Document Document
Ke klasifikaci tržních forem pozdního feudalismu | [131]–140
Procházka, Milan
PDF PDF
Title Document Document
František Hrubý (1887-1943) | [141]–143
Šindelář, Bedřich
PDF PDF