C30

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1983
Ročník: 32
Číslo: C30
Rok vydání
1983
Ústav FF MU
Title Document Document
Dynamika společenského vývoje v ČSR před únorem 1948 a její hlavní složky | [7]–21
Čerešňák, Bedřich
PDF PDF
Title Document Document
Hospodářské styky mezi Československem a Rumunskem ve 30. letech | [23]–38
Romportlová, Marta; Sládek, Zdeněk
PDF PDF
Title Document Document
Národnostní poměry ve střední a jihovýchodní Evropě po r. 1918 | [39]–52
Kolejka, Josef
PDF PDF
Title Document Document
K vyhraňování třídněpolitického profilu českých politických stran na Moravě před první světovou válkou | [53]–68
Malíř, Jiří
PDF PDF
Title Document Document
Zu einigen Fragen des Methodenstreits in der französischen Historiographie um 1900 | [69]–83
Kudrna, Jaroslav
PDF PDF
Title Document Document
Jirečkovy práce k dějinám Jihoslovanů a jeho pojetí srbských dějin | [85]–98
Dorovský, Ivan
PDF PDF
Title Document Document
Činnost vzájemně pojišťovací banky Slavie v Zalitavsku | [99]–107
Nečas, Ctibor
PDF PDF
Title Document Document
K vydání tolerančního patentu z hlediska soudobých česko-maďarských vztahů : k 200. výročí vydání tolerančního patentu | [109]–119
Pražák, Richard
PDF PDF
Title Document Document
Několik poznámek k vývoji vztahů světské a duchovní moci v Rusku ve 14. století | [121]–129
Boček, Pavel
PDF PDF
Title Document Document
Z dějin kampanologické literatury : auctores medii aevi de musica | [131]–138
Flodr, Miroslav
PDF PDF
Title Document Document
60 let bulharistiky na Univerzitě J. E. Purkyně a v ústavech Československé akademie věd v Brně | [139]–156
Hejl, František
PDF PDF