Dynamika společenského vývoje v ČSR před únorem 1948 a její hlavní složky

Název: Dynamika společenského vývoje v ČSR před únorem 1948 a její hlavní složky
Variantní název
Динамика общественного развития в ЧСР до февраля 1948 г. и ее главные элементы
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1983, roč. 32, č. C30, s. [7]-21
Rozsah
[7]-21
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí