C48

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 2001
Ročník: 50
Číslo: C48
Rok vydání
2003
ISSN
0231-7710
ISBN
80-210-3085-2
Ústav FF MU