C14

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1967
Ročník: 16
Číslo: C14
Rok vydání
1967
Ústav FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document Document
Georg Skanderbeg : (zur 500. Wiederkehr des Todes des grossen Kämpfers des albanischen Volkes für Freiheit und Unabhängigkeit) | [7]–22
Macůrek, Josef
PDF PDF
Zur Frage der Stellung Albaniens in der internationalen Politik und der Aussenpolitik Albaniens unter der Regierung Fan Noli : (Juni-Dezember 1924) | [23]–42
Hradečný, Pavel
PDF PDF
Le ķānūnnāme du sandjak de Nikopol | [43]–67
Kabrda, Josef
PDF PDF
Zur Frage der antiken Elemente bei Machiavelli | [69]–78
Kudrna, Jaroslav
PDF PDF
La théorie de l'histoire chez F. Palacký | [79]–100
Válka, Josef
PDF PDF
Чехословацко-советский торговый договор 1935 г. | [101]–116
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František
PDF PDF
Prameny a literatura k vztahům české a maďarské osvícenské vědy a kultury | [117]–131
Pražák, Richard
PDF PDF
Florilegium aus Werken römischer Klassiker in dem handschriftlichen Sammelwerk des Oldřich Kříž aus Telč | [133]–140
Flodr, Miroslav
PDF PDF
Die sozialen Gruppen in der Reformation | [141]–150
Schramm, Gottfried
PDF PDF
Recenze – Рецензии – Besprechungen
Title Document Document
[Carolus Magnus. Karl der Grosse: Lebenswerk und Nachleben. 1, Perönlichkeit und Geschichte] | [151]–154
Šebánek, Jindřich
PDF PDF
[Avenarius, Alexander. Problém pravosti privilégia pre Turčiansky kláštor z r. 1252] | 154
Šebánek, Jindřich
PDF PDF
[Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. Bd. 4. Lfg. 2, 1266-1270] | 155–158
Dušková, Sáša
PDF PDF
[Барабой, А.З. Документы об освободительной войне украинского народа 1648-1654 г. г. [i.e. гг.]] | 158–160
Hejl, František
PDF PDF
[Schieder, Theodor. Geschichte als Wissenschaft: eine Einführung] | 160–163
Marek, Jaroslav
PDF PDF
Edice tureckých pramenů k dějinám Makedonie II. | 164–167
Kabrda, Josef
PDF PDF
[Knop, Alois. Spisovná čeština ve Slezsku v 16. století] | 168–169
Šmerda, Milan
PDF PDF
[Kirchner, Joachim. Scriptura Gothica Libraria : a saeculo XII usque ad finem medii aevi LXXXVII imaginibus illustrata] | 169–171
Flodr, Miroslav
PDF PDF
Zprávy – Сообщения – Berichte
Title Document Document
O humanismu a renesanci na Slovensku | [173]–176
Pražák, Richard
PDF PDF
Diplomové práce z dějepisu a archívnictví, obhájené na filosofické fakultě UJEP v Brně v l. 1952-1966 | 176–183
Janák, Jan
PDF PDF
Title Document Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [185]–193
Hošková, Magda
PDF PDF