Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1967, vol. 16, iss. C14

Image
Year
1967
Publication year
1967
Department FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[7]-22 Georg Skanderbeg : (zur 500. Wiederkehr des Todes des grossen Kämpfers des albanischen Volkes für Freiheit und Unabhängigkeit) Macůrek, Josef | pdficon
[23]-42 Zur Frage der Stellung Albaniens in der internationalen Politik und der Aussenpolitik Albaniens unter der Regierung Fan Noli : (Juni-Dezember 1924) Hradečný, Pavel | pdficon
[43]-67 Le ķānūnnāme du sandjak de Nikopol Kabrda, Josef | pdficon
[69]-78 Zur Frage der antiken Elemente bei Machiavelli Kudrna, Jaroslav | pdficon
[79]-100 La théorie de l'histoire chez F. Palacký Válka, Josef | pdficon
[101]-116 Чехословацко-советский торговый договор 1935 г. Konečný, Zdeněk; Mainuš, František | pdficon
[117]-131 Prameny a literatura k vztahům české a maďarské osvícenské vědy a kultury Pražák, Richard | pdficon
[133]-140 Florilegium aus Werken römischer Klassiker in dem handschriftlichen Sammelwerk des Oldřich Kříž aus Telč Flodr, Miroslav | pdficon
[141]-150 Die sozialen Gruppen in der Reformation Schramm, Gottfried | pdficon
Recenze – Рецензии – Besprechungen
Page Title
[151]-154 [Carolus Magnus. Karl der Grosse: Lebenswerk und Nachleben. 1, Perönlichkeit und Geschichte] Šebánek, Jindřich | pdficon
154 [Avenarius, Alexander. Problém pravosti privilégia pre Turčiansky kláštor z r. 1252] Šebánek, Jindřich | pdficon
155-158 [Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. Bd. 4. Lfg. 2, 1266-1270] Dušková, Sáša | pdficon
158-160 [Барабой, А.З. Документы об освободительной войне украинского народа 1648-1654 г. г. [i.e. гг.]] Hejl, František | pdficon
160-163 [Schieder, Theodor. Geschichte als Wissenschaft: eine Einführung] Marek, Jaroslav | pdficon
164-167 Edice tureckých pramenů k dějinám Makedonie II. Kabrda, Josef | pdficon
168-169 [Knop, Alois. Spisovná čeština ve Slezsku v 16. století] Šmerda, Milan | pdficon
169-171 [Kirchner, Joachim. Scriptura Gothica Libraria : a saeculo XII usque ad finem medii aevi LXXXVII imaginibus illustrata] Flodr, Miroslav | pdficon
Zprávy – Сообщения – Berichte
Page Title
[173]-176 O humanismu a renesanci na Slovensku Pražák, Richard | pdficon
176-183 Diplomové práce z dějepisu a archívnictví, obhájené na filosofické fakultě UJEP v Brně v l. 1952-1966 Janák, Jan | pdficon
Page Title
[185]-193 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon