C46

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1999
Ročník: 48
Číslo: C46
Rok vydání
2001
ISSN
0231-7710
ISBN
80-210-2518-2
Ústav FF MU