C41

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1994
Ročník: 43
Číslo: C41
Rok vydání
1994
ISBN
80-210-0973-X
Ústav FF MU
Title Document
Brněnské nevěstky v nejstarších dějinách města : (J. V. 65) | [7]–14
Flodr, Miroslav
PDF
Title Document
Jakoubkova kvestie Quia heu in templis a její vztah k regulím | [15]–34
Krmíčková, Helena
PDF
Title Document
Stařec Artjomij a jeho názory na ruskou společnost na počátku vlády Ivana IV. | [35]–43
Boček, Pavel
PDF
Title Document
Collatovské kuchyňské účty z 2. poloviny 17. století : příspěvek ke studiu šlechtické každodennosti | [45]–53
Chocholáč, Bronislav
PDF
Title Document
Stav a struktura obyvatel na panství Sovinec ve světle soupisu daně z hlavy pro rok 1691 | [55]–72
Háza, Zdeněk
PDF
Title Document
Ke stykům Istvána Széchenyiho s českými zeměmi | [73]–80
Pražák, Richard
PDF
Title Document
Návrh moravského zemského zřízení z roku 1848 o složení zemského sněmu | [81]–90
Janák, Jan
PDF
Title Document
Česko-rumunské vztahy v pohledu Jana Urbana a Hertvíka Jarníkových | [91]–100
Šrámek, Jiří
PDF
Title Document
František Weyr, Josef Pekař a návrhy československé ústavy z roku 1917 | [101]–106
Vykoupil, Libor
PDF
Title Document
Zu R. Michels' Studien aus dem Ersten Weltkrieg und der nachfolgenden Revolution | [107]–115
Kudrna, Jaroslav
PDF
Title Document
Bulharsko-jihoslovanské sbližování a makedonská otázka (2. polovina 20. let) | [117]–131
Dorovský, Ivan
PDF
Title Document
Macůrkovo vandrování, čili, Stipendijní pobyty a výzkumné cesty v zahraničí (1923-1932) | [133]–142
Nečas, Ctibor
PDF
Title Document
Formování nové levice v Itálii: počátky nepřetržitého boje a dělnické moci | [143]–149
Strmiska, Maxmilián
PDF