Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1994, roč. 43, č. C41

Obrázek
Rok
1994
Rok vydání
1994
ISBN
80-210-0973-X
Ústav FF MU
Page Title
[7]-14 Brněnské nevěstky v nejstarších dějinách města : (J. V. 65) Flodr, Miroslav | pdficon
Page Title
[15]-34 Jakoubkova kvestie Quia heu in templis a její vztah k regulím Krmíčková, Helena | pdficon
Page Title
[35]-43 Stařec Artjomij a jeho názory na ruskou společnost na počátku vlády Ivana IV. Boček, Pavel | pdficon
Page Title
[45]-53 Collatovské kuchyňské účty z 2. poloviny 17. století : příspěvek ke studiu šlechtické každodennosti Chocholáč, Bronislav | pdficon
Page Title
[55]-72 Stav a struktura obyvatel na panství Sovinec ve světle soupisu daně z hlavy pro rok 1691 Háza, Zdeněk | pdficon
Page Title
[73]-80 Ke stykům Istvána Széchenyiho s českými zeměmi Pražák, Richard | pdficon
Page Title
[81]-90 Návrh moravského zemského zřízení z roku 1848 o složení zemského sněmu Janák, Jan | pdficon
Page Title
[91]-100 Česko-rumunské vztahy v pohledu Jana Urbana a Hertvíka Jarníkových Šrámek, Jiří | pdficon
Page Title
[101]-106 František Weyr, Josef Pekař a návrhy československé ústavy z roku 1917 Vykoupil, Libor | pdficon
Page Title
[107]-115 Zu R. Michels' Studien aus dem Ersten Weltkrieg und der nachfolgenden Revolution Kudrna, Jaroslav | pdficon
Page Title
[117]-131 Bulharsko-jihoslovanské sbližování a makedonská otázka (2. polovina 20. let) Dorovský, Ivan | pdficon
Page Title
[133]-142 Macůrkovo vandrování, čili, Stipendijní pobyty a výzkumné cesty v zahraničí (1923-1932) Nečas, Ctibor | pdficon
Page Title
[143]-149 Formování nové levice v Itálii: počátky nepřetržitého boje a dělnické moci Strmiska, Maxmilián | pdficon