Brněnské nevěstky v nejstarších dějinách města : (J. V. 65)

Variantní název
Die brünner Dirnen in der Ältesten Geschichte der Stadt
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, roč. 43, č. C41, s. [7]-14
Rozsah
[7]-14
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document