Flodr, Miroslav

Varianty jmen:

Flodr, Miroslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 66.

Kapitola
Flodr, Miroslav. Anmerkungen. In: Flodr, Miroslav. Die griechische und römische Literatur in tschechischen Bibliotheken im Mittelalter und der Renaissance. 1966, s. 133–169.

Článek
Flodr, Miroslav. A propos des prix de manuscrits au moyen âge. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1963, roč. 12, č. C10, s. 25–31.

Článek
Flodr, Miroslav. Aristotelische Wiegendrucke. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1970, roč. 19, č. C17, s. 53–88.

Článek
Flodr, Miroslav. Aristotelische Wiegendrucke : (Schluß). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 141–169.

Článek
Flodr, Miroslav. Les auteurs grecs et romains dans la bibliothèque de Bohuslav Hasichteinský de Lobkovitz. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, roč. 12, č. E8, s. 115–119.

Článek
Flodr, Miroslav. [Bauer, Otakar, (ed.); Mrázková, Ludmila, (ed.); Nový, Rostislav (ed.). Soupis archivní literatury v českých zemích 1895-1956]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, roč. 10, č. C8, s. 537.

Kapitola
Flodr, Miroslav. Beilagen. In: Flodr, Miroslav. Die griechische und römische Literatur in tschechischen Bibliotheken im Mittelalter und der Renaissance. 1966, s. 170–189.

Článek
Flodr, Miroslav. [Bistřický, Jan (ed.); Drkal, František (ed.); Kouřil, Miloš (ed.). Průvodce po archivních fondech. Sv. 3, Státní archiv v Opavě. Pobočka v Olomouci.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, roč. 11, č. C9, s. 165.

Článek
Flodr, Miroslav. Brněnské nevěstky v nejstarších dějinách města : (J. V. 65). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, roč. 43, č. C41, s. 7–14.

Článek
Flodr, Miroslav. České knihovny doby feudální : (k problémům jejich studia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, roč. 11, č. C9, s. 67–78.

Článek
Flodr, Miroslav. Codices selecti phototypice impressi. Akademische Druck- und Verlagsanstall Graz.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 153–159.

Kapitola
Flodr, Miroslav. Das Olmützer Skriptorium : (zu den Anfängen der Schreiberproduktion in den böhmischen Ländern). In: Flodr, Miroslav. Skriptorium olomoucké : k počátkům písařské tvorby v českých zemích. 1960, s. 289–299.

Kapitola
Flodr, Miroslav. Die Vorhumanistische Zeitperiode : (bis zur Mitte des 15. Jh.). In: Flodr, Miroslav. Die griechische und römische Literatur in tschechischen Bibliotheken im Mittelalter und der Renaissance. 1966, s. 11–39.

Kapitola
Flodr, Miroslav. Die Zeit des Humanismus : (Mitte des 15. Jh. - Weisser Berg). In: Flodr, Miroslav. Die griechische und römische Literatur in tschechischen Bibliotheken im Mittelalter und der Renaissance. 1966, s. 41–132.

Článek
Flodr, Miroslav. Florilegium aus Werken römischer Klassiker in dem handschriftlichen Sammelwerk des Oldřich Kříž aus Telč. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1967, roč. 16, č. C14, s. 133–140.

Kapitola
Flodr, Miroslav. Formování. In: Flodr, Miroslav. Technologie středověkého zvonařství. [1983], s. 37–59.

Článek
Flodr, Miroslav. Glosy olomoucké : (prof. dr. J. Šebánkovi k 55. narozeninám). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, roč. 5, č. C3, s. 38–55.

Článek
Flodr, Miroslav. [Kirchner, Joachim. Scriptura Gothica Libraria : a saeculo XII usque ad finem medii aevi LXXXVII imaginibus illustrata]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1967, roč. 16, č. C14, s. 169–171.

Kapitola
Flodr, Miroslav. Knihovna a archiv olomoucké kapituly. In: Flodr, Miroslav. Skriptorium olomoucké : k počátkům písařské tvorby v českých zemích. 1960, s. 31–44.

Článek
Flodr, Miroslav. Komplexní pojetí funkce zvonu v středověkých zvonových nápisech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1976-1977, roč. 25-26, č. C23-24, s. 125–129.

Kapitola
Flodr, Miroslav. Konstrukce. In: Flodr, Miroslav. Technologie středověkého zvonařství. [1983], s. 19–35.

Kapitola
Flodr, Miroslav. Kov. In: Flodr, Miroslav. Technologie středověkého zvonařství. [1983], s. 61–68.

Článek
Flodr, Miroslav. La littérature historique grecque et latine dans les bibliothèques de Bohème avant 1620. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, roč. 13, č. C11, s. 91–100.

Článek
Flodr, Miroslav. La terminologie paléographique des inventaires de manuscrits médiévaux. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1966, roč. 15, č. C13, s. 15–24.